VALINTAKRITEERIT

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myöntää apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.


APURAHOJEN HAKEMINEN

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tutustu huolella, mihin kohteisiin säätiö myöntää apurahoja tänä vuonna. Lähetä hakemuksesi mahdollisine liitteineen säätiön asiamiehelle osoitteeseen Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, PL 61, 00131 Helsinki. Tavallisimmat liitteet ovat työsuunnitelma ja kustannusarvio hankkeesta, ansioluettelo sekä suosittelijoiden lausunnot. Postita hakemuksesi määräaikaan mennessä.


PÄÄTÖKSET

Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille aina kirjallisesti. Säätiö ei ole velvollinen esittämään perusteluja yksittäisistä apurahapäätöksistä.


RAPORTOINTI

Apurahan saajan on raportoitava hankkeensa tuloksista 12 kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Raportissa pitää esitellä hankkeen keskeiset tulokset.


VUOKRA-ASUNNOT

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner vuokraa Helsingissä teatteri- ja tanssitaiteen ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille asuntoja. Säätiön asunnot ovat kävelymatkan päässä Teatterikorkeakoulusta, ja ne vuokrataan määräajaksi. Asunnot julkistetaan haettaviksi erillisillä ilmoituksilla. Asuntoa haetaan vapaamuotoisella, säätiön asiamiehelle osoitetulla hakemuksella, josta tulee käydä ilmi opintojen nykyvaihe sekä hakijan toiminta omalla taiteenalueellaan. Vuokralaiset valitaan kirjallisen hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella.


ESTER-PALKINTO

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myöntää Vivica Bandlerin äidin, teatteritutkija Ester-Margaret von Frenckellin, mukaan nimetyn Ester-palkinnon tunnustuksena merkittävästä ja rohkeasta taide-elämää tai ympäristönsuojelua edistävästä toiminnasta.

Haettavat Apurahat

 

VIVICA BANDLER 100 VUOTTA 5.2.2017

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, jakaa apurahoja nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin.

Vuonna 2017 apurahoja ei julisteta haettavaksi, vaan säätiö myöntää Vivica Bandlerin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi poikkeuksellisen mittavan Ester-palkinnon.

Vivica Bandlerin äidin, teatteritutkija Ester-Margaret von Frenckellin, mukaan nimetty Ester-palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä ja rohkeasta taide-elämää tai ympäristönsuojelua edistävästä toiminnasta.

Vuonna 2017 jaettava Ester-palkinto on järjestyksessään neljäs. Aiemmin palkinnon ovat saaneet suomenruotsalainen teatteriryhmä Viirus (2008), lahtelainen Teatteri Vanha Juko (2010) ja 14 lahjakkaan taiteilijan Angels in America -ryhmä (2011).

 

TIETOJA SÄÄTIÖSTÄ:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä ja teatteritutkimusta sekä tukea teatterikulttuuria ja ympäristönsuojelua edistävää toimintaa. Vivica Bandlerin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta 5.2.2017.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille ja tutkijoille sekä ympäristönsuojelutyöhön. Lisäksi säätiö tukee teatteritaiteen opiskelijoita vuokraamalla asuntoja opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. Lisätietoa säätiöstä ja aiemmin tuetuista hankkeista: www.vivicasvanner.fi.