Haettavat apurahat

 

APURAHAT 2018

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, jakaa toukokuussa 2018 apurahoina yhteensä noin 10.000–15.000 euroa. Apurahat julistetaan haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin. Tänä vuonna hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityisenä painopistealueena huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin. Yksittäisten apurahojen suuruus on 1.000–2.000 euroa.

Vapaamuotoisessa kirjallisessa apurahahakemuksessa pyydetään esittelemään hanke, jota varten apurahaa haetaan (kuvaus ja aikataulu), hakijan tähänastinen toiminta omalla taiteen tai tutkimuksen alallaan sekä hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Apurahan saajat raportoivat säätiölle myönnetyn apurahan käytöstä. Säätiö varaa oikeuden julkistaa tiedon myönnettyjen apurahojen saajista ja tuetuista hankkeista sekä toivoo apurahan saajilta myönteistä suhtautumista valikoitujen tuettujen hankkeiden esittelyyn osana säätiön toimintaa.

Apurahahakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle, ja niiden on oltava perillä viimeistään perjantaina 27.4.2018. Hakemukset toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen asiamies@vivicasvanner.fi ja vapaaehtoinen kopio tai liitteet osoitteeseen

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner
Asiamies Riikka Rannikko
PL 61
00131 Helsinki

 

TIETOJA SÄÄTIÖSTÄ:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä ja teatteritutkimusta sekä tukea teatterikulttuuria ja ympäristönsuojelua edistävää toimintaa. Vivica Bandlerin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta 5.2.2017.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille ja tutkijoille sekä ympäristönsuojelutyöhön. Lisäksi säätiö tukee teatteritaiteen opiskelijoita vuokraamalla asuntoja opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. Lisätietoa säätiöstä ja aiemmin tuetuista hankkeista: www.vivicasvanner.fi.