VIVICA! BLOG!

Diskussionskväll om Vivica Bandlers teaterarv 15.2. kl. 16-19

februari 13, 2012 kello 19:37 (Eija Mäkinen)

Viva Vivica! -utställningen har nu öppnat för publiken! Vernissage firades på torsdagen den 9.2 på Teatermuseet med en hjärtligt festlig stämning. Utställningen är öppen ända fram till den 3.6.2012. Välkommen att bekanta dig med Vivica Bandlers mångfasetterade liv och karriär!

I Teatermuseets seminarieserie Onsdagsgästerna diskuteras Vivica Bandlers teaterarv på onsdagen den 15.2.2012 kl. 16-19.

Diskussionsgästerna är skådespelare Birgitta Ulfsson, regissör, ordförande för Teaterstiftelsen Vivicas Vänner Raija-Sinikka Rantala samt utställningens manusförfattare, teatervetare Katarina Lindholm. Diskussionen leds av museichef Helena Kallio. I samband med tillställningen kan man också bekanta sig med själva utställningen.

Tillställningen är tvåspråkig och hålls i Teatermuseets utställningslokaler.

Hjärtligt välkommen!

Tillställningen är gratis.
Anmälningar: tel. 0207 961 676, ilmoittautuminen@teatterimuseo.fi.

Kontaktuppgifter:
Teatermuseet, Kabelfabriken
Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors

www.teatterimuseo.fi/seUtställning om Vivica Bandlers liv och karriär öppnas på Teatermuseet i februari

januari 10, 2012 kello 14:36 (Eija Mäkinen)

VIVA VIVICA! Utställning på Teatermuseet 10.2. – 3.6.2012

Viva Vivica! -utställningen berättar om den finländska teaterns kraftkvinna, den legendariska kulturpersonligheten Vivica Bandler (1917–2004) och hennes livsarbete som modig regissör, uppfinningsrik teaterchef och fördomsfri banbrytare. Det mångsidiga visuella materialet och Vivicas egen röst ledsagar besökaren genom ett nyansrikt liv och en mångsidig karriär inom det finländska och det nordiska teaterfältet.

”Det omöjliga är möjligt, bara man hittar en infallsvinkel”

Som regissör och teaterchef, kosmopolit och sann nordist verkade Vivica Bandler över konst-, språk- och kulturgränser. Hon hade den unika förmågan att rikta strålkastaren på det som andra inte såg. Utställningen belyser Bandlers åtskilliga offentliga och privata roller, som bestämdes såväl av familjebakgrund och identitetsfrågor som av val under olika skeden av livet.

”Mitt enda rättesnöre har varit att jag tycker om människor”

Bakom de träffsäkra och aforistiska uttrycken blottas en konstnär och mentor såväl som en gåtfull och känslig människa.

Viva Vivica! ses på Teatermuseet 10.2.–3.6.2012. Med utställningen firar vi att det gått 95 år sedan Vivica Bandler föddes och Finland blev självständigt och hedrar samtidigt det 50-årsjubilerande Teatermuseet genom att lyfta fram en av den nordiska teaterns mest centrala och inflytelserika kvinnor.

För visualiseringen står scenograf Ralf Forsström och för manuskriptet teaterforskare Katarina Lindholm. Till kärntruppen hör också Teatermuseets chef Helena Kallio och ordförande för Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, regissör Raija-Sinikka Rantala. För layouten svarar Mia Kivinen.

Utställningen görs i samarbete med Teatermuseet och Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Svenska Kulturfonden bidrar projektet.

Besöksadress Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, Helsingfors

Tilläggsinformation: www.teatterimuseo.fi/se

vivica_1929

Svenska litteratursällskapet i Finlands arkivGilla oss!

augusti 28, 2011 kello 22:07 (Eija Mäkinen)

Nu har stiftelsen en splitterny Facebook-sida, där du kan också följa nyheter, upplysningar och andra aktualiteter som berör stiftelsen.

Besök och gilla!

www.facebook.com/vivicasvannerKonstnärlig kompromisslöshet gav årets 2011 Esters pris åt Angels in America – arbetsgruppen

augusti 18, 2011 kello 12:33 (Eija Mäkinen)

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har utdelat årets 2011 Esters pris åt Angels in America – föreställningens arbetsgrupp. Representanterna för stiftelsen, doktor Sirkka Hämäläinen och regissör Raija-Sinikka Rantala överlämnade priset på 10 000 euro i samband med öppningen av Tammerfors Teatersommar.

Arbetsgruppen på fjorton frivilliga och begåvade konstnärer förverkligade ett våghalsigt projekt, Tony Kushners pjäs Angels in America, som blev till spelårets 2010–2011 obestridliga teaterhändelse. Föreställningen gjordes i svåra produktionsomständigheter och med otillräcklig finansiering. Den uppfördes i ett litet utrymme i Alphyddan som rymde endast några tiotal åskådare åt gången. Det var ett sju timmars föreställningsmaraton. Reklam och marknadsföring sköttes nästan enbart genom de sociala medierna. Ändå var varje föreställning slutsåld redan innan premiären och om utrymmets hyreskontrakt och uppträdarnas tidtabeller skulle ha gett vika, kunde den på publikens begär fortfarande uppföras, kanske i år framöver.

Hur var detta möjligt?

I sitt tal tackade stiftelsens ordförande Raija-Sinikka Rantala arbetsgruppen för dess kompromisslöshet:

”Föreställningen samlade visserligen recensenternas superlativer. Men framför allt tog den ett fast tag om sina åskådare och visade att, med Vivicas ord, litet kan vara stort.

Det lilla föreställningsutrymmet förvandlades i de skickliga konstnärernas händer till en storstadsverklighet, som finns belägen på andra ändan av världen, vars marknadskrafter, idéer, religiösa åsikter och sjukdomsbilder inte blev avlägsna för åskådaren, utan blev genom förmedling av verkliga människorelationer en del av åskådarnas mångfaldiga nutid. I Alphyddan föll änglarna inte genom taket med hjälp av scenteknik, utan med hjälp av kreativ fantasi, mitt bland rollkaraktärerna, som var närvarande med varje cell, nästan i famnen på publiken.

Angels in America – arbetsgruppen har visat att om konstnärer har vilja, styrka och talang, kan man också under detta årtusende göra det omöjliga möjligt.”

Vi gratulerar skådespelarna Elina Berg, Krista Kosonen, Antti Lang, Matti Onnismaa, Oskari Perkki, Jaana Saarinen, Jani Toivola och Jerry Wahlforss samt den konstnärliga planeringsgruppen Johanna Freundlich, Kristian Ekholm, Emilia Eriksson, Rene Ertomaa, Kaisa Rasila och Kalle Ropponen!

Läs mera om produktionen (på finska): http://angelsinamerica.fi/UTHYRES – ETTA I TAMMERFORS

november 11, 2010 kello 00:32 (Eija Mäkinen)

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner hyr ut en nyrenoverad bostad i centrala TammerforsPellavatehtaankatu 19 B. Bostaden är 27 m2 och hyran är 350 euro/månad.

Hyrestiden börjar 1.1.2011. Hyresavtalet är tidbundet till 31.8.2011. Hyresgästen har möjlighet att av stiftelsen ansöka om förlängning av hyresavtalet.

Ansökan om att bli hyresgäst kan inlämnas av unga studeranden inom teater- och danskonst som gärna får vara i slutskedet av sina studier. En fritt formulerad ansökan i vilken den sökande beskriver vad han/hon studerar, i vilket skede studierna är samt ger en beräkning av hur länge studierna räcker. Om bostaden behövs för övningar som hänför sig till studierna bör också detta nämnas i ansökan samt ges en beskrivning av vilken typ av övningar det är frågan om.

Ansökan skickas till stiftelsens ombud Riikka Leinonen per e-post senast 30.11.2010 på adress asiamies@vivicasvanner.fi. Vi strävar efter att informera de sökande om beslutet så snabbt som möjligt efter utgången av ansökningstiden.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler år 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden. För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studeranden och forskare i teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom studeranden i teaterkonst genom att hyra ut bostäder för studeranden som är i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

För ytterligare uppgifter se: www.vivicasvanner.fi