URVALSKRITERIER

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar stipendier till begåvade teaterarbetare, teater- och danskonststuderande, konst – och litteraturproduktioner, till studerande och forskare inom miljöskydd samt till övriga projekt som främjar natur- och miljöskydd.


ANSÖK OM STIPENDIER

Stipendieansökan sker genom en fritt formulerad ansökan. Bekanta dig noggrant med de områden för vilka stiftelsen i år beviljar stipendier. Skicka din ansökan med eventuella bilagor till stiftelsens ombud på adressen: Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, PB 61, 00131 Helsingfors. De vanligaste bilagorna är arbetsplan och kostnadsberäkning för projektet, CV samt uttalanden av personer som gett referenser. Din ansökan bör vara poststämplad före utgången av ansökningstiden.


BESLUT

Positiva beslut meddelas alltid skriftligen åt den sökande. Stiftelsen är inte skyldig att motivera enskilda stipendiebeslut.


RAPPORTERING

Stipendiaterna ska rapportera om resultatet av sitt projekt inom 12 månader från det att stipendieperioden har gått ut. I rapporten bör projektets centrala resultat presenteras.


HYRESBOSTÄDER

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner hyr ut bostäder i Helsingfors till studerande som tar yrkesexamen inom teater- och danskonst. Stiftelsens bostäder finns på promenadavstånd från Teaterhögskolan och de hyrs ut på bestämd tid. Information om lediga bostäder och ansökningsförfaranden sker via separata annonser. Bostadsansökan sker med en fritt formulerad ansökan till stiftelsens ombud. I ansökan ska det framgå i vilket skede av studierna den sökande befinner sig, samt den sökandens verksamhet inom sitt konstnärliga område. Hyresgästerna väljs på basis av den skriftliga ansökan och eventuell intervju.


ESTERS PRIS

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar Esters pris (uppkallat efter Vivica Bandlers mor, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell) som erkänsla för betydande och modig verksamhet som främjar konstlivet eller miljövården.

Stipendier som kan sökas

VIVICA BANDLER 100 ÅR 5.2.2017

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv, delar ut stipendier åt unga teaterarbetare och åt studerande och forskare i teater- och danskonst samt miljövetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt.

År 2017 beviljas inga stipendier, utan stiftelsen delar ut ett exeptionellt stort Esters pris.

Esters pris har fått sitt namn efter Vivica Bandlers mamma, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell. Priset beviljas som erkänsla för betydande och modig verksamhet som främjar konstlivet eller miljövården.

Esters pris år 2017 är det fjärde i ordningen. Tidigare har priset tilldelats den finlandssvenska teatergruppen Viirus (2008), Teatteri Vanha Juko från Lahtis (2010) och gruppen Angels in America, bestående av 14 begåvade konstnärer (2011).

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM STIFTELSEN:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden. För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studeranden och forskare i teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom studeranden i teaterkonst genom att hyra ut bostäder för studeranden som är i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Mera information om stiftelsen: www.vivicasvanner.fi.