Stipendier som kan sökas

VIVICA BANDLER 100 ÅR 5.2.2017

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv, delar ut stipendier åt unga teaterarbetare och åt studerande och forskare i teater- och danskonst samt miljövetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt.

År 2017 beviljas inga stipendier, utan stiftelsen delar ut ett exeptionellt stort Esters pris.

Esters pris har fått sitt namn efter Vivica Bandlers mamma, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell. Priset beviljas som erkänsla för betydande och modig verksamhet som främjar konstlivet eller miljövården.

Esters pris år 2017 är det fjärde i ordningen. Tidigare har priset tilldelats den finlandssvenska teatergruppen Viirus (2008), Teatteri Vanha Juko från Lahtis (2010) och gruppen Angels in America, bestående av 14 begåvade konstnärer (2011).

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM STIFTELSEN:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden. För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studeranden och forskare i teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom studeranden i teaterkonst genom att hyra ut bostäder för studeranden som är i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Mera information om stiftelsen: www.vivicasvanner.fi.