Utställning om Vivica Bandlers liv och karriär öppnas på Teatermuseet i februari

januari 10, 2012 kello 14:36 (Eija Mäkinen)

VIVA VIVICA! Utställning på Teatermuseet 10.2. – 3.6.2012

Viva Vivica! -utställningen berättar om den finländska teaterns kraftkvinna, den legendariska kulturpersonligheten Vivica Bandler (1917–2004) och hennes livsarbete som modig regissör, uppfinningsrik teaterchef och fördomsfri banbrytare. Det mångsidiga visuella materialet och Vivicas egen röst ledsagar besökaren genom ett nyansrikt liv och en mångsidig karriär inom det finländska och det nordiska teaterfältet.

”Det omöjliga är möjligt, bara man hittar en infallsvinkel”

Som regissör och teaterchef, kosmopolit och sann nordist verkade Vivica Bandler över konst-, språk- och kulturgränser. Hon hade den unika förmågan att rikta strålkastaren på det som andra inte såg. Utställningen belyser Bandlers åtskilliga offentliga och privata roller, som bestämdes såväl av familjebakgrund och identitetsfrågor som av val under olika skeden av livet.

”Mitt enda rättesnöre har varit att jag tycker om människor”

Bakom de träffsäkra och aforistiska uttrycken blottas en konstnär och mentor såväl som en gåtfull och känslig människa.

Viva Vivica! ses på Teatermuseet 10.2.–3.6.2012. Med utställningen firar vi att det gått 95 år sedan Vivica Bandler föddes och Finland blev självständigt och hedrar samtidigt det 50-årsjubilerande Teatermuseet genom att lyfta fram en av den nordiska teaterns mest centrala och inflytelserika kvinnor.

För visualiseringen står scenograf Ralf Forsström och för manuskriptet teaterforskare Katarina Lindholm. Till kärntruppen hör också Teatermuseets chef Helena Kallio och ordförande för Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, regissör Raija-Sinikka Rantala. För layouten svarar Mia Kivinen.

Utställningen görs i samarbete med Teatermuseet och Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Svenska Kulturfonden bidrar projektet.

Besöksadress Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, Helsingfors

Tilläggsinformation: www.teatterimuseo.fi/se

vivica_1929

Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv

KOMMENTOI*) Kentät jotka merkitty tähdellä ovat pakollisia.