EKO-TRIPPEN

ekotrippen

På en öde ö i Östersjön hålls en miljökonferens vars kärnfråga avslöjar de närvarande djurens bekymmer: vad göra åt jordklotets största hot, människan?

Fabeln, som genom att utnyttja olika medel som burlesk komedi, revy och thriller, riktade sig i första hand till svenskspråkiga högstadie- och gymnasieelever, och den försökte uppmuntra de unga att aktivt delta i miljöskyddet. Målet var att förmedla ett positivt budskap: än är det inte för sent!

Efter föreställningen förvandlades scenografin till en utställning som fördjupade fabelns tema samt presenterade natur- och miljöorganisationers verksamhet. Till föreställningshelheten hörde också en portal med www-länkar vilka hjälper skolornas lärare och elever att hitta aktuell information om miljövård, läromaterial och diskussionsforum. Som den tiohövdade arbetsgruppens rådgivare och experthjälp fungerade filosofie doktor och riksdagsledamot Thomas Wallgren.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljade ”EKO-trippens” producent-skådespelare Åsa Nybo stipendium i november 2008 för det till skolor riktade miljöprojektet, skådespelet och www-sidornas produktionskostnader samt publikarbetet. Föreställningen hade premiär 3.9.2008.


EUGEN SCHAUMAN

Torsdagen den 16 juni 1904 begicks det mest kända politiska mordet i Finlands historia då Eugen Schauman sköt generalguvernör Bobrikov och sedan sig själv. Den unge mannen dog för Finland, Baltikum och Polen. Eller begick han det trots allt av kärlek till Elin? Då regissör Martin Bahne dramatiserade föreställningen för Teater Mestola tog han tag i ett svårt och eldfängt ämne, våld och extremism i skuggan av nationalism.

Även om skeendena i skådespelet ”Eugen Schauman” är förlagda till åren före självständigheten, lyckades den psykologiskt skarpa regin rita upp det nutida Finland med sin våldsbenägna verklighet med sina skolskjutningar. Samma mobbning, samma motiv, samma desperata lösningar. Bahnes regi visade hur man med teaterns medel kan behandla mycket svåra samhälleliga smärtpunkter och hjälpa att förstå orsakerna som leder till frustration och ångest bland unga som är i fara att bli utstötta.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljade Martin Bahne stipendium i november 2008 för förvekligandet av produktionen. Föreställningen hade premiär 10.1.2009.

Eugen Schauman


POST TILL EVA DAHLGREN

evadahlgren

Milja Sarkolas verk ”Post till Eva Dahlgren” som hon gjort för danscentret Zodiak fick sin upprinnelse i en vadslagning: teaterregissören hade lovat att om Finland vinner Eurovisionen år 2006 skulle hon skriva ett brev till sin idol låtskrivaren Eva Dahlgren.

Till all lycka för den finska scen- och danskonsten vann hårdrockbandet Lordi, och på så sätt uppstod Sarkolas offentliga brev; roligt, starkt och energiskt, ett verk som skickligt förenar teater och dans vars tema tog upp performance och känslor: avund, svartsjuka, osäkerhet, beundran och lusten att bli beundrad.

Föreställningen som förverkligades av två skådespelare och två dansare var historisk inom den finska scenkonsten för i den utnyttjades för första gången den tjeckiska metoden, Acting with the Inner Partner, med hjälp av vilken artisterna försöker förstå sitt aktuella läge genom att uttrycka sin inre dialogs ljud. Detta födde i föreställningen nya erfarenheter baserade på den omedelbara erfarenheten.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljade Milja Sarkola stipendium i november 2006 för bearbetningen av ”Post till Eva Dahlgren”. Föreställningen hade premiär 12.4.2007.

Postia Eva Dahlgrenille


TYSTNADENS POLITIK

hiljaisuuden

Hur uppstår upplevelsen av tystnad? Hur fördjupas tystnaden? Kan tystnaden ses? Har människan numera tid och utrymme att bli stilla i vårt samhälle? Vilken inverkar har detta att stanna upp på en själv och den omgivande verkligheten. Den tredelade förställningsserien under ledning av Julius Elo, Anna Jussilainen och Tuomas Laitinen försöker uttrycka erfarenheter om tystnad, å andra sidan möjligheten eller omöjligheten till tystnad i den nuvarande samhälleliga verkligheten.

Föreställningarna som förvekligades under ”Suuri orkkufestivaali” i Kampens köpcentrum, i Museet för Nutidskonst Kiasma och Kulturfabriken Korjaamo närmar sig tystnaden genom olika sinnesförnimmelser och möten. Serien ”Tystnadens politik” var en del av Todellisuuden tutkimuskeskus 2007-års forskningshelhet vars tema var samhälle och konst.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljade Tuomas Laitinen stipendium i november 2006 för att förverkliga föreställningsserien ”Tystnadens politik”. Föreställningarna förverkligades i Helsingfors i maj, oktober och november 2007.

www.todellisuus.fi


THALIAS IRRFÄRDER

Med manus av Ralf Långbacka och med regi av Anna Blom och Eva Kela söker den tredelade tv-serien ”Thalias irrfärder – Thalian harharetket” svar på frågor, var, när och varför teaterkonsten har blomstrat. En djupdykning i Europas teaterhistoria lyfte fram centrala teaterhuvudstäder, yrkesgrupper som jobbar på teatrarna och ämnen som behandlats på scenen från ekonomi till parrelationer. Dokumentärserien belyste också teaterarkitekturen och berättade om teaterrummens och teknikens utveckling. Även publiken fick komma i rampljuset – utan den skulle teatern inte existera.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljade producenten Långfilm Productions Oy stipendium i november 2007 Serien visades första gången i YLE FST sommaren 2008.

www.langfilm.fi

BESLUT OM STIPENDIER 2016

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Karoliina Blackburn
Konst- och rekreationsdag Rakas, sinä lennät! Det är frågan om ett diktframförande av två skådespelare och en cirkusartist, vilket kombinerar luftakrobati med dikt. Dagen innehåller utöver föreställningen även en verkstad av hobbyverksamhet, sång och virkning. Projektet är meningen att genomföras åtminstone i ålderdoms- och vårdhem på Birkalands område.

Amanda Kauranne
Bearbetande av Oli ilo – karjalainen kabaree -föreställningen. Föreställning om Karelen-klichéer och Karelen-nostalgier. Självständighetens jubelår, flyktingkrisen och rasismens uppgång är skäl att betrakta finskhetens berättelse. Föreställningen bereds med elektroniska folkmusikens, samtida folkdansens, teaterns och videokollagens medel.

Alma Lehmuskallio
Regissörsarbete i samtidscirkusproduktionen Sivuhenkilöt, som får sin premiär på Baltic Circle-festivalen på Sveaborg 15.11.2016. Föreställningen handskas med att bli på sidan, mera specifikt vad det förorsakar, när man blir utan beröring. På scenen är tre cirkusartister och en skådespelare.

Jaakko Loukkola
Arbete som turnéplanerare för turnéteaterföreställningen för barn Eikka Ekoveikka tiellä taas, som förmedlar ekologiska värden och är producerad av tiede- ja taideosuuskunta Tenho under föreställningsnamnet Pop up -teatteri samt planering av evenemangstältet för barn i samband med föreställningen.

Elisa Makarevitch och arbetsgrupp
Scenkonstprojektet Oroliga timmen. Föreställningen har ett ungt kvinnligt, autobiografiskt perspektiv som bottnar i ett undersökande av och en diskussion om rötter. Livsberättelserna som väljs att ta upp berör kvinnor som på olika sätt varit normbrytande i den tid och kultur de levt i.

Johanna Nuutinen ja työryhmä
Dansteaterverket IRIS. Det är frågan om ett fysiskt dansteaterverk regisserad av Johanna Nuutinen om livets superhjältemod och om behovet att bli sedd. Helheten består av fem danskortfilmer som grundar sig på intervjuer med äldre personer samt en koreografi av två live-uppträdare.

Jaakko Ruuska
Konstnärligt arbete i Energiapolitiikka-projektet. Projektet är en treårig dokumentärteater och ett forskningsprojekt, som avbildar produktionen av decentraliserad och förnybar när- och minienergi i en fiktiv nära framtid.

Studenternas teaterförening r.f./Kristina Grönqvist
En nyskriven dramatik av en eller flera unga europeiska eller inhemska skribenter. Studentteatern vill delta i firandet av Vivica Bandler år 2017 genom att sätt upp en pjäs som inte har sett scenen i Finland tidigare.

Teatteri Tuike
Verkställandet av den stumma teaterföreställningen Veden alla. Föreställningen är en fantasiberättelse som kombinerar musik, dockteater och stark visualitet. Föreställningen har ett starkt ekologiskt budskap och i samband med föreställningen gör ens publikverkstad som med barn behandlar föreställningens tema, förorening av hav. I produktionen kommer man att samarbeta med WWF.

Teatteri Täsmä ry./Meri-Maija Näykki
Produktion av Aikaa osastoille (arbetsnamn)-projektet. Det är frågan om en för vårdanstalters avdelningar skräddarsydd turnerande monologiföreställning som behandlar tid och är i kontakt med åskådaren. Målsättningen är att skapa en föreställning som lätt kan anpassas till de begränsade utrymmena i vårdanstalter.

Teatteriseurue Inkerin Kansallisteatteri/Jonni Haasanen
SUPER-KALEVALA-föreställningen. Det är frågan om en konceptuell föreställning – fyra olika berättelser som härleder från Kalevala, finska folkets äldsta berättelser år 2016. Föreställningen innehåller drama, rörelse, rejält med sång, samtidteaterns medel, metall, extas, känslighet och lyriskhet.

Saara Turunen
Planering och författande av manus till dokumentärteaterföreställningen Thaitytöt. Syftet med föreställningen är att bryta de stereotypier som riktar sig mot thaikvinnor och invandrare samt även leka med dessa. Föreställningens premiär hålls i Teatteri Jurkka år 2017.

Tuulentaittaja-työryhmä / Anu Enqvist ja Sirpa Grip
Verkställande av en redskapsteaterföreställning riktad åt barn. Föreställningen är urpremiär av den uleåborgska författaren Lauri Hirvonens barnbok Tuulentaittaja. Tuulentaittaja är en föreställning om att man inte alltid behöver vara hurtig, var och en är någon gång rädd. Föreställningens andra tema är återvinning. Föreställningen kommer att turnera på ett brett område i Norra Finland.

Linda Wardal
Föreställningen Sida vid sida. På scenen möts fyra romska musiker och fyra samtidsdansare. Okunskap och diskrimineringen mot romer växer i Sverige. Föreställningens tema är att lyfta fram ämnet.


BESLUT OM STIPENDIER 2015

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.000 euro. Dessutom har stiftelsen beviljat 3.000 euro i understöd till Hangö teaterträff r.f.

Kimmo Alakunnas (ja Janna Haavisto)
Klowneriföreställningen Klovniduo Kukko ja Pelle taikoo ja toikkaroi, där två lustiga klownfigurer turvis kämpar om publikens och varandras uppmärksamhet. Verket tar ställning till miljöskyddsfrågor på ett informativt och lärorikt sätt.

Andrea Brandt / Universum
För att arrangera evenemanget Unga gäster på Universum, där unga konstnärer ges en chans att sätta upp föreställningar i och i samarbete med ett professionellt teaterhus. Evenemanget arrangeras under Konstens Natt 2015.

Iira Halttunen / Koukkuniemen Kalevala 2015 -hanke
För att förverkliga Koukkuniemen Kalevala 2015, ett gemenskapsprojekt i tillämpad teater. Projektet genomförs på ålderdomshemmet Koukkuniemi i Tammerfors. Genom olika workshoppar och intervjuer bidrar ålderdomshemmets invånare med minnen från sin barndom och ungdom i början av 1900-talet. Minnena dramatiseras till en pjästext.

Anna-Elisa Hannula / Työryhmä Hannula & Hautala
Den tvådelade Naisen Kuvat -produktionen. Produktionen som förverkligats av en sex personers arbetsgrupp består av en videoblogg och en teaterföreställning. Syftet med produktionen är att uppmärksamma den kvinnobild som råder i vårt samhälle, i social media och media och i vårt eget tankesätt.

Mira Laine
För att förverkliga On nälkä, on jano -pjäsen. Föreställningen baserar sig på Maaria Päivinens (en ung författare från Helsingfors) roman med samma namn. Temat i föreställningen, vilken genomförs som nutidsdockteater, är människohandel och utnyttjande.

Elina Lajunen
Konstnärligt arbete i Jyväskylä i föreställningen Elämänmeno, regisserad av Kaisa Korhonen. Elämänmeno baserar sig på Pirkko Saisios debutroman Elämänmeno.

Aija Lehikoinen
För att skriva en pro gradu -avhandling i biologi. Temat är den genetiska strukturen hos tereksnäppans (Xenus cinereus) populationer ur ett naturskyddsperspektiv

Anni Mikkelsson / Meriteatteri
För att framställa föreställningen Eikä merta enää ole – kotimatkan laulu, som är sista delen i Lähtö-trilogin och förevisas i Röölä hamn i Rimito sommaren 2015. Lähtö-trilogin är en dokumentärteater med utgångspunkt i Rööläs och Rimitos historia, lokalbefolkningens och Saukko-sjömännens livshistorier, lokala föremål och miljö.

Emilia Pöyhönen
Finslipning av pjäsen Prinsessa Hamlet. Det är fråga om ett helkvällsverk med fyra föreställningar som handlar om familjen och galenskap. Prinsessa Hamlet är inspirerat av Shakespeares Hamlet, men är ett fullständigt eget verk, inte en bearbetning. Verkets tema är personer med mentala problem och deras närstående.

Fabian Silén och Martin Bahne / Teaterförening Mestola rf
Teaterprojektet Inför Förbundna Ögon. Ett experiment att leka med åskådarens sinnen. Publiken kommer att sitta med förbundna ögon och regin och aktörerna kommer att stimulera åhörarna att aktivera alla sina sinnen, genom doft, ljud, röster etc.

Esa-Matti Smolander / Suomen taiteellinen metsäteatteri
För att täcka produktionskostnaderna för pjäsen Karamazovin veljekset. Suomen taiteellinen metsäteatteri förevisar en nytolkning av Bröderna Karamazov under sommaren 2015 på Teatteri Kiisu vid Outokumpus gamla gruva i Norra Karelen. Framställningen är till estetiken kroppslig nutidsteater, där starkt fysiskt skådespeleri kombineras med dans, historieberättande, musik, sång, ritualer och starka bilder.

Sara Soulié
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Chekhov Machine (baserad på Tjechovs Tre Systrar) som kommer at uppvisas på Hangö teaterträff. Föreställningen kombinerar experimentell teater, nutidsdans, performanskonst, bild- och mediekonst.

och

Hangö teaterträff r.f.
För att kunna förverkliga DUV-teaterns föreställning Välkommen glada släkting i samband med Hangö teaterträff -festivalen 4-7.6.2015.


BESLUT OM STIPENDIER 2014

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.200 euro

Malin Kivelä, Hannele Mikaela Taivassalo (med arbetsgupp)
För pjäsprojektet Imperfekt, en helaftonsföreställning om två kvinnor som levt så länge i ett instängt utrymme tillsammans att de nästan blivit ett.

Sari Kortesmäki (konstnärsnamn Sari Aalto)
För den teatraliska buktalaruppvisningen Vatsastapuhuja Sari ja kaverit, riktad till daghems- och skolgrupper.

Valto Kuuluvainen
För musikteaternumret Puistokabaree, som utspelar sig i Helsingfors parker, och vars huvudpersoner är de mänskor och djur som använder parkerna.

Anna Lipponen
För att arbeta som skådespelare i pjäsen Rechnitz, som är skriven av österrikiska Elfriede Jelinek. Pjäsen handlar om europeisk närhistoria och människans ondska, annihilationens och dödens landskap.

Meriteatteri (Anni Mikkelsson med arbetsgupp)
En teaterföreställning i Röölä hamn i Rimito sommaren 2014. Meriteatteri är en teatergrupp grundad år 2013. Gruppen skapar konstnärlig teater utifrån lokala utgångspunkter.

Sofia Molin
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Solaris (baserad på Stanislaw Lems science-fiction roman), en produktion som kombinerar fysisk teater, film, föremålsteater, dockteater, ny cirkus samt nutida teater.

Helmi-Leena Nummela
För den internationella samproduktionen Unknown, som handlar om mötet med det främmande och om att hitta nya kommunikationssätt. Föreställningen är ämnad att förverkligas i juni på Acker Stadt-Teatern i Berlin.

Jussi Nygren
För en dramatiserad animation av öronmanetens (Aurelia aurita) liv i Östersjön.

Valtteri Raekallio och arbetsgupp
För att skapa verket Novelleja unohdetuista huoneista – Fyysistä mielen teatteria hylätyssä teollisuuskiinteistössä Helsingissä 2014. Novelleja unohdetuista huoneista är ett verk för fyra dansare, en pianist och en poet, och med verket skapas i en tom industrifastighet dess forna användares möjliga historia.

Mervi Takatalo, Markus Riuttu
För läsdramaföreställningar i Tammela bibliotek. Målgruppen för föreställningarna är i första hand barn och deras mor-/farföräldrar.

Inka Tiitinen
För ett performativt och fysiskt dansteaternummer med arbetsnamnet Hiuksiini hukuttautunut mies. Verket är en koreografisk impression av kvinnlighetens olika lager.

Petri Tuhkanen
För förverkligandet av ljusdesign och scenografi i det finskspråkiga uruppförandet av Elfriede Jelineks pjäs Rechnitz. Rechnitz-pjäsen lyfter fram frågor om individens och folkets ovilja och oförmåga att behandla och erkänna dess traumatiska, av ondska präglade närhistoria.

Sinna Virtanen och arbetsgupp
För den musikaliska teaterföreställningen Onnelliset (arbetsnamn) – esitys runoudesta, nälästä, mielipahasta ja rakkaudesta, som handlar om vår nationalskald Aleksis Kivis person, produktion och liv i all sin motstridighet.


BESLUT OM STIPENDIER 2012

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 7.500 euro

Janna Haavisto ja Rupesh Tillu
För Roomeo ja Juulia, en ny tolkning av Shakespeares klassiker.

Tuomas Mikkola & arbetsgupp
För förverkligandet av ett dansverk till Elonkierto i Jockis sommaren 2013 tillsammans med Jockis kommun och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

Hanna Ryti
För konstnärligt arbete som regissör för fysisk teater och cirkuskonst. Stipendiet beviljat för genomförandet av teaterpjäsen Peter Pan.

Teaterföreningen Blaue Frau r.f.
För att kunna förverkliga och framföra föreställningen I stopped my body, regisserad av Hanna Brotherus.


BESLUT OM STIPENDIER 2008

stiftelsen delade ut stipendier totalt för 17.500 euro

Pentti Arjovirta
För forskning om sparvugglor.

Martin Bahne
För regi och bearbetning av skådespelet Eugen Schauman.

Riikka Pelkonen
För arrangemang av föreställningen Yhteinen päämäärä (Gemensam målsättning).

Mia Pätsi och Noo-Ensemble
För förverkligandet av den multikonstnärliga uppsättningen Sudenmorsian (Vargbruden).

Milja Sarkola
För förverkligandet av projektet Raja (Gräns).

Laura Rämä med arbetsgrupp
För förverkligandet av produktionen om clownduon Kerstin von Tjäreborg och Diana A. La Pesu – På resa.

Åsa Nybo
För det till skolor riktade miljöprojektet EKO-trippen med teaterföreställning, produktion av utställning och www-sidor samt publikarbete.

Elisa Salo
För att skriva det nya inhemska skådespelet Ilmakuoppia (Luftgropar).

Nom Kollektiv
För förverkligandet av dansföreställningen Valon pimeä puoli (Ljusets mörka sida).

Arbetsgruppen Johannes Vartola ja Outi Yli-Viikari
För planering och förverkligandet av dansverk som behandlar miljövård.


BESLUT OM STIPENDIER 2007

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 5.000 euro..

Mats Långbacka/Långfilm Productions
För manus och förverkligandet av tv-serien som kartlägger europeisk teaterhistoria Thalias irrfärder – Thalian harharetket.


BESLUT OM STIPENDIER 2006

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 25.650 euro.

Produktionen Drömfakulteten
För bearbetning av produktionen för tio skådespelare av Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. En samproduktion mellan Teater 90º och Sirius Teatern som baserar sig på Sara Strindsbergs verk Drömfakulteten.

Bröder, systrar
För förverkligandet av dans- och musikverk som riktar sig till bl.a. ålderdomshem.

Arbetsgruppen Vapaa vyöhyke
För förberedelser för skådespelet Kvetch av Steven Berkoff.

Arbetsgruppen Minna Nyberg, Daniela Fogelholm och Laura Hänninen
För inspelning av teatervisor av bl.a. Tove Jansson, Frej Lindqvist och Lars Huldén komponerade av Erna Tauro. Skivan Lys min lampa släpptes i november 2007.

Sydvästra Tavastlands Naturskyddsförening r.f.
Evaluering av naturobjekt.

Ruostejärven suojeluyhdistys ry
För undersökning av Ruostejärvis bottensediment och dess sanering.

Catharina Gripenberg
För litterärt arbete.

Marko Järvikallas
För att skriva skådespelet Kaikki kuolleet poikani (Alla mina döda söner).

Pipsa Lonka
För att förverkliga produktionen Pirun itsenäisiä asioita (Jävligt självständiga saker).

Milja Sarkola
För att förverkliga föreställningen Post till Eva Dahlgren vilken förenar dans och teater.

Maria Salomaa

Tuomas Laitinen
För att förverkliga föreställningsserien Hiljaisuuden politiikka (Tystnadens politik).

Linda Zilliacus
För arbete med produktionen Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. Samproduktion mellan Teater 90º och Sirius Teatern baserad på Sara Stridsbergs verk Drömfakulteten.

Esters Pris

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar Esters pris (uppkallat efter Vivica Bandlers mor, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell) som erkänsla för betydande och modig verksamhet som befrämjar konstlivet eller miljövård.

Det första Esterpriset på 10 000 euro delades ut år 2008 och gick till den finlandssvenska teatergruppen Viirus.

Det andra Esterpriset delades ut i februari 2010 och gick till Teatteri Vanha Juko i Lahtis.
Läs mer i bloggen.

Det tredje Estepriset delades ut i augusti 2011 och gick till framförandet Angels in America. Läs mer om de fjorton frivilliga och begåvade konstnärerna på bloggen.


SEG VIIRUSSPRIDNING

Teater Viirus som grundades år 1987 räknas till banbrytarna inom yrkesmässiga teatergrupper. Viirus har varit trogen sina ursprungliga visioner: att göra modig och egensinnig teater som skakar om sinne och hjärta.

Viirusarnas 20-åriga arbete belönades på Runebergsdagen den 5.2.2008, då ordförande Raija-Sinikka Rantala överlämnade Teaterstiftelsen Vivicas Vänners första Esters pris om 10 000 euro och tackade teatern för ihärdig sjukdomsspridning.

”Sjukdomen kallas spridning av en högklassig kulturbakterie. Viirus har oförtrutet skapat teater som inte krusar och bugar för någon. Publiken har fått se högklassiga urpremiärer, nytolkningar av klassiker och dagsaktuella skärskådanden av samhället. Tvåspråkigheten är den här teaterns och hela Finlands rikedom.”

Viirus har stolt hållit fast vid sin självständighet i fusionsprocessen inom teaterfältet, men det har inte inneburit att man har grävt några skyttegravar. Tvärtom, Viirus har målmedvetet öppnat fönster i alla riktningar, och teatern har varit en av de aktivaste teatrarna att föra finsk teater ut i världen.

Se www.viirus.fi

UTHYRES – SUONIOGATAN

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner hyr ut en bostad i Helsingfors på Suoniogatan 1 A. Bostaden är 25,5 m² och hyran är 380 euro/månad + vattenavgift (nuförtiden 15 euro/person).

Hyrestiden börjar 1.9.2017. Hyresavtalet är tidsbundet till 31.8.2018. Hyresgästen har möjlighet att av stiftelsen ansöka om en förlängning av hyresavtalet, som utgångspunkt en ett års förlängning.

Ansökan om att bli hyresgäst kan inlämnas av unga studeranden inom teater- och danskonst eller inom miljövetenskap. Studerandena får gärna vara i slutskedet av sina studier. En fritt formulerad ansökan i vilken den sökande beskriver vad han/hon studerar, i vilket skede studierna är samt ger en beräkning av hur lång tid studierna tar. Om det finns behov att använda bostaden för repetitioner som hänför sig till studierna bör också detta nämnas i ansökan samt ge en beskrivning av vilken typ av övningar det är frågan om. Hyresgästen bör ha egen hemförsäkring. Rökning i lägenheten är strikt förbjudet.

Ansökan skickas till stiftelsens ombud Riikka Rannikko per e-post senast 14.6.2017 på adress asiamies@vivicasvanner.fi. Vi strävar efter att informera de sökande om beslutet så snabbt som möjligt efter utgången av ansökningstiden.


Uppgifter om stiftelsen:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler år 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden.

För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studerande och forskare inom teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom scenkonststuderande genom att hyra ut bostäder till personer i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.