VALINTAKRITEERIT

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myöntää apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.


APURAHOJEN HAKEMINEN

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tutustu huolella, mihin kohteisiin säätiö myöntää apurahoja tänä vuonna. Lähetä hakemuksesi säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen asiamies@vivicasvanner.fi. Tavallisimmat liitteet ovat työsuunnitelma ja kustannusarvio hankkeesta, ansioluettelo sekä suosittelijoiden lausunnot.


PÄÄTÖKSET

Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille aina kirjallisesti. Säätiö ei ole velvollinen esittämään perusteluja yksittäisistä apurahapäätöksistä.


RAPORTOINTI

Apurahan saajan on raportoitava hankkeensa tuloksista 12 kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. Raportissa pitää esitellä hankkeen keskeiset tulokset.


VUOKRA-ASUNNOT

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner vuokraa Helsingissä teatteri- ja tanssitaiteen ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille asuntoja. Säätiön asunnot ovat kävelymatkan päässä Teatterikorkeakoulusta, ja ne vuokrataan määräajaksi. Asunnot julkistetaan haettaviksi erillisillä ilmoituksilla. Asuntoa haetaan vapaamuotoisella, säätiön asiamiehelle osoitetulla hakemuksella, josta tulee käydä ilmi opintojen nykyvaihe sekä hakijan toiminta omalla taiteenalueellaan. Vuokralaiset valitaan kirjallisen hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella.


ESTER-PALKINTO

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myöntää Vivica Bandlerin äidin, teatteritutkija Ester-Margaret von Frenckellin, mukaan nimetyn Ester-palkinnon tunnustuksena merkittävästä ja rohkeasta taide-elämää tai ympäristönsuojelua edistävästä toiminnasta.

Haettavat apurahat

APURAHAILMOITUS

TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER – KEVÄT 2021

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, avaa apurahat haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin. Yksittäisten apurahojen suuruus on 1.000-2.000 euroa. Apurahoja ei myönnetä matka- tai opiskelukustannusten korvaamiseen taikka kokonaan ulkomailla toteutettaviin hankkeisiin.

Vapaamuotoisessa kirjallisessa apurahahakemuksessa pyydetään esittelemään lyhyesti
–      hanke, jota varten apurahaa haetaan
–      miten hanke saavuttaa kohderyhmänsä
–      hankkeen aikataulu
–      hankkeen budjetti, mukaan lukien haetut ja jo myönnetyt apurahat ja muut rahoituksen lähteet
–      tiivis yhteenveto hakijan tähänastisesta toiminnasta omalla taiteen tai tutkimuksen alallaan sekä
–      hakijan henkilö- ja yhteystiedot.

Apurahan saajat raportoivat säätiölle myönnetyn apurahan käytöstä. Säätiö varaa oikeuden julkistaa tiedon myönnettyjen apurahojen saajista ja tuetuista hankkeista.

Apurahahakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle, ja niiden on oltava perillä viimeistään 27.4.2021. Hakemukset mahdollisine liitteineen (1-3 liitettä) toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen asiamies@vivicasvanner.fi.

Tietoja säätiöstä:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä ja teatteritutkimusta sekä tukea teatterikulttuuria ja ympäristönsuojelua edistävää toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille ja tutkijoille sekä ympäristönsuojelutyöhön. Lisäksi säätiö tukee teatteritaiteen opiskelijoita vuokraamalla asuntoja opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. Lisätietoa säätiöstä ja aiemmin tuetuista hankkeista: www.vivicasvanner.fi. Tutustu henkilötietojesi käsittelyyn kohdassa Säätiö – Henkilötietojen käsittely.