Haettavat apurahat

APURAHAILMOITUS

TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER – 2020

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, jakaa syksyllä 2020 apurahoina yhteensä noin 20.000 euroa. Apurahat julistetaan haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin. Yksittäisten apurahojen suuruus on 1.000-2.000 euroa. Apurahoja ei myönnetä matka- tai opiskelukustannusten korvaamiseen taikka kokonaan ulkomailla toteutettaviin hankkeisiin.

Vapaamuotoisessa kirjallisessa apurahahakemuksessa pyydetään esittelemään lyhyesti
–      hanke, jota varten apurahaa haetaan (enintään yksi liite)
–      miten hanke saavuttaa kohderyhmänsä
–      hankkeen aikataulu
–      hankkeen budjetti, mukaan lukien haetut ja jo myönnetyt apurahat ja muut rahoituksen lähteet,
–      tiivis yhteenveto hakijan tähänastisesta toiminnasta omalla taiteen tai tutkimuksen alallaan sekä
–      hakijan henkilö- ja yhteystiedot.

Apurahan saajat raportoivat säätiölle myönnetyn apurahan käytöstä. Säätiö varaa oikeuden julkistaa tiedon myönnettyjen apurahojen saajista ja tuetuista hankkeista sekä toivoo apurahan saajilta myönteistä suhtautumista valikoitujen tuettujen hankkeiden esittelyyn osana säätiön toimintaa.

Apurahahakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle, ja niiden on oltava perillä viimeistään 21.10.2020. Hakemukset liitteineen toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen asiamies@vivicasvanner.fi.

Tietoja säätiöstä:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä ja teatteritutkimusta sekä tukea teatterikulttuuria ja ympäristönsuojelua edistävää toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille ja tutkijoille sekä ympäristönsuojelutyöhön. Lisäksi säätiö tukee teatteritaiteen opiskelijoita vuokraamalla asuntoja opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. Lisätietoa säätiöstä ja aiemmin tuetuista hankkeista: www.vivicasvanner.fi. Tutustu henkilötietojesi käsittelyyn kohdassa Säätiö – Henkilötietojen käsittely.