Tässä blogissa kerrotaan Vivicas Vänner -säätiön toiminnasta sekä säätiön tukemien taiteentekijöiden työstä ja produktioista sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoiden ja tutkijoiden hankkeista. Kirjurina toimii Eija Mäkinen.