Teaterstiftelsen Vivicas Vänner
Ombudsman Riikka Rannikko
PB 61, 00131 Helsingfors
Telefon: +358 9 228 841
E-post: info@vivicasvanner.fi

Stiftelsen önskar att i första hand bli kontaktad per e-post.