Ofta ställda frågor

TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER – VAD ÄR DET?

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner är en stiftelse som grundandes år 1991 av akademikern och teaterchefen Vivica Bandler. Stiftelsen främjar scenkonst, skapande konstnärlig verksamhet samt projekt och forskning inom miljöskydd.


FÖR HURDANA PROJEKT BEVILJAR TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER STIPENDIER?

Ändamålet med stiftelsen är att vårda teaterdirektör, regissör Vivica Bandlers andliga arv genom att lyfta fram begåvningar och stöda deras målsättningar. Stipendierna delas i första hand ut till unga teaterarbetare samt teater- och danskonststuderande för skapande konstnärligt arbete och konst- och litteraturproduktioner, samt till miljövårdsstuderande och -forskare för projekt som stöder natur- och miljöskydd.


HUR STORA STIPENDIER KAN MAN ANSÖKA OM?

Storleken på de enskilda stipendierna varierar mellan 650 och 2 000 euro.


BEVILJAR STIFTELSEN STIPENDIER FÖR RESOR?

Stiftelsen beviljar inte stipendier avsedda enbart för resor, utan strävar efter att stöda konst- och litteraturproduktioner och förverkligande av specifika evenemang, samt projekt som främjar miljöforskning och miljövård.


NÄR SKA MAN SENAST LÄMNA IN SIN STIPENDIEANSÖKAN?

Aktuellt om stipendierna, ansökningstiderna samt urvalskriterierna för projekt hittar du under fliken Stipendier. OBS! Stiftelsen tar inte emot rekommenderade brev.


KAN MAN FRÅGA OM STIPENDIERNA PER TELEFON?

Stiftelsens ombud är den enda instans som kan ge uppgifter om stipendiebeslut. Eventuella frågor ber vi dig skicka per e-post till asiamies@vivicasvanner.fi. Om beviljade stipendier meddelas alltid skriftligen.


KAN ANSÖKAN VARA FRITT FORMULERAD?

Ja, du ansöker om stipendier genom en fritt formulerad ansökan. Om den sökande är en arbetsgrupp ska ansökan innehålla en presentation av alla gruppens medlemmar.


VILKA BILAGOR BEHÖVS DÅ MAN ANSÖKER OM STIPENDIUM?

De vanligaste bilagorna är arbetsplan och budget för projektet, meritförteckning och utlåtanden av personer som gett referenser.