Teaterstiftelsen Vivicas Vänner r.f. grundandes år 1991 av akademikern, teaterdirektören Vivica Bandler. Stiftelsen främjar scenkonst, skapande konstnärlig verksamhet samt projekt och forskning som främjar miljöskydd.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades år 1991 av akademikern och teaterdirektören Vivica Bandler. Stiftelsens syfte är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur och miljöskyddsarbete genom att bevilja stipendier och pris. Stipendierna delas ut åt teaterarbetare, teater- och danskonststuderande, för konst- och litteraturproduktioner samt till studerande och forskare inom miljöskydd och till forskningsprojekt som stöder miljöskyddet. Dessutom stöder stiftelsen scenkonststuderande genom att hyra ut bostäder till studerande som är i slutskedet av sina studier. Teaterstiftelsen Vivicas Vänner är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

STYRELSEN

Till stiftelsens styrelse hör teaterregissör, författare Raija-Sinikka Rantala (ordförande), miljöskyddschef Camilla von Bonsdorff, ekonomie doktor Sirkka Hämäläinen-Lindfors, professor i scenkonst Dick Idman och Teaterhögskolans dekan Maarit Ruikka.