Stipendier som kan sökas

 

STIPENDIER 2019

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv delar i oktober-november 2019 ut sammanlagt cirka 10.000–15.000 euro i stipendier. Stipendier kan ansökas av unga teaterarbetare samt av studerande och forskare i teater- och danskonst samt i miljövetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Vid utvärderingen av ansökningarna kommer i år att fästas speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård. Storleken på de enskilda stipendierna är 1.000–2.000 euro. Stipendier beviljas inte för ersättning av rese- eller studieutgifter.

Ur de fritt formulerade skriftliga ansökningarna skall framgå uppgifter om projektet för vilket stipendiet ansöks (beskrivning, tidtabell, budget och övriga finansieringskällor), sökandens verksamhet på det egna konstnärsområdet eller den egna forskningen hittills samt sökandens person- och kontaktuppgifter. Den som beviljas ett stipendium förutsätts skriva en rapport om hur det beviljade stipendiet har använts. Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om beviljade stipendier och projekt som fått stöd. Stiftelsen önskar också att de som beviljats stipendier har en positiv inställning till en möjlig uppvisning av de understödda produktionerna som en del av stiftelsens verksamhet.

Ansökningarna som riktas till stiftelsens styrelse skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 27 september 2019. Ansökningarna med bilagor sänds till stiftelsens ombudsman per e-post: asiamies@vivicasvanner.fi.

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM STIFTELSEN:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden. För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studeranden och forskare i teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom studeranden i teaterkonst genom att hyra ut bostäder för studeranden som är i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Mera information om stiftelsen: www.vivicasvanner.fi.