BESLUT OM STIPENDIER 2018

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Nina-Maria Häggblom
Utforskandet av nya former att framföra scenkonst, och för att skapa nya konstverk genom att använda sociala medier. Syftet med detta konstnärliga experiment är att förbereda en skaparprocess av en föreställning på sociala medier. Resultaten av sitt arbete ämnar hon framföra på sociala medier samt på föreningen Lusts (Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater) demo-evenemang i oktober 2018.

Ilona Jäntti, Aino Venna
Förverkligande av utrymmesbaserade Orangerie-verket i Helsingfors stads Vinterträdgård under November 2018. I verkets centrum står Vinterträdgårdens arkitektur. Orangerie kombinerar musik, moderndans och luftakrobatik och förverkligas i Vinterträdgårdens Palmrum under kvällstid, då Vinterträdgården lyses upp för föreställningen. Orangerie är riktat till alla Helsingforsbor och personer som befinner sig i Helsingfors vid tidpunkten för föreställningen, oberoende av ålder, förmögenhet och språkkunskap. Verket är avgiftsfritt och utrymmet är tillgängligt för personer med funktionshindersbehov.

Rosanna Kemppi
Konstnärligt arbete i produktionerna Ihmisvihaaja2019 ja Nora. Ihmisvihaaja2019 är en visuell monolog i konsertform. I den behandlas det skräp och förstörelse av naturen som mänskligheten lämnat efter sig. Premiären är planerad att äga rum under hösten 2019. Nora är en föreställning lösgjord från Ibsens klassiker Ett dockhem. I föreställningen undersöks längtan efter frihet, viljan att ansvara endast för sig själv och förverkliga egna ambitioner. Premiären äger rum i Jurkka 8.9.2018. Under hösten 2018 framförs sammanlagt 25 föreställningar.

Elina Kilkku
Förberedelse och bakgrundsarbete av teaterföreställningen Kapitalismi (arbetsnamn). Kapitalismi avslutar en trilogi vars första föreställning LÄSKI. Rasvainen monologi lihavuudesta upplöste tjockhetens tabun och den andra föreställningen Häiriö gav en röst åt dem som lever med psykiska störningar. Ett bärande och betydelsefullt tema i föreställningen kommer att vara den ekologiska synvinkeln: vår planet tål inte det nuvarande ekonomiska systemet. Premiären äger rum i slutet av år 2019 eller i början av år 2020.

Emilia Kokko
Planering och förverkligande av verket Queer Monumentti. I verket kombineras den antikapitalistiska queerpolitiken och –poesin med plastens materialism. Behandlar poetiska dimensioner som anknyter till plast och queer genom bildkonstnärliga medel. Gör videoverk, fotoverk och ljudverk som en del av verket. I centrum av verket är olika performativa bildkonstnärliga figurer och skulpturer som framkommer i stadsmiljön.

Elle Kokkonen
Skrivandet av teatermanuskriptet för Huonetarinoita (arbetsnamn) under åren 2018 och 2019. Huonetarinoita är delvis en autobiografisk text om depressionen, ångesten och förlamningen som den ekologiska krisen fört med sig. Synvinkeln är nordlappländsk och queer. Ändamålet är att ta Huonetarinoita på scen antingen på Teaterhögskolan eller någon annanstans under år 2019.

Panu Kunttu
En skadlig främmande art, vresrosens, kartläggning på Skärgårdshavet. Syftet med projektet är att kartlägga vresrosen, i synnerhet i området mellan Jurmo och Borstö och områden söder och norr om Borstö samt, inom ramen för tidtabellen, även i delar av Kökars yttre skärgård. Om all påträffad förekomst informeras åt offentliga förvaltningens organisationer som främjar naturskydd. Därtill sparas alla observationer i registret över främmande arter som förs av Naturhistoriska centralmuseet.

Maija Linturi och arbetsgrupp
Förverkligandet av sceniska verket Heppatytöt som kombinerar dans och dockteater. Verket förverkligas hösten 2018. Heppatytöt behandlar temat att se saker annorlunda. I verkets centrum är två ”arter” som i vårt samhälle betraktas genom annorlundaskap: flickor och hästar. Arbetsgruppen betraktar dessa arter och deras förhållande med respekt för deras autenticitet och unikhet. Verket är riktat till vuxna och ungdomar (över 15 år). Verket har premiär 20.10.2018 i kulturfabriken Korjaamos kulmasali, i Helsingfors.

Salla Loper
Förverkligandet av den internationella sammarbetsproduktionen Fluids. Fluids är en föreställning som behandlar bristfällighet, virtuositet samt åskådarens kroppsliga identifikation. Produktionen undersöker vad som händer med intimitet, beröring och empati under sådana omständigheter där ett misslyckande hela tiden är närvarande. På scenen uppträder fyra estniska dansare, samt Salla Loper, som våren 2018 blir nyutexaminerad skådespelare.

Tytti Marttila och arbetsgrupp
Skapande av skuggteaterföreställningen Meren varjo (arbetsnamn). Föreställningens mål är att föra havsupplevelsen till t.ex. klassrum, erbjuda information om havsmiljön och väcka miljömedvetenhet. Föreställningen förverkligas med hjälp av skuggteater och kombineras med musik, ljud och texter om havet som bearbetats för produktionens behov. Föreställningen är något kortare än en lektion och kan därför framföras bl.a. i skolor och i bibliotek med presentationsutrymmen som kan mörkläggas.

Bernt Nordman (Arbetsgruppen Ohrwurm)
Skapandet av musikföreställningen Vi är världen. Projektet kombinerar rytmmusik och miljökommunikation. Projektet resulterar i en föreställning (längd cirka 60 min) med inslag av både en intim solokonsert och ett föredrag om aktuella miljöfrågor. Den första föreställningen ges i huvudstadsregionen (t.ex. på teater Universum) och målsättningen är att ge föreställningar även på olika orter i Svenskfinland.

Mira Ravald
Förverkligande av OMÍ-videoverket under sommarn 2018. OMÍ är ett ode till vattnet. Det ca. 10 minuter långa videoverket är en representation om hur vattnets olika väsen konkretiseras i kroppen och är i kontakt med den omgivande naturen och världen. Verket kombinerar nyanser av kulturarv från motsatta delar av välden genom att föra dem samman på ett 12 millimeter brett underlag i form av fysisk teater och lindans.

Riina Tikkanen
Konstnärligt arbete gällande Dark Matters-soloföreställningen. Dark Matters är en föreställning om mörka ämnen, supernovan och ensamhet. Föreställningen undersöker konstellationer som ”jag vs. de andra” och ”vi” med hjälp av nutidsdockteater, videoprojicering och fysisk teater. Tikkanen använder i föreställningen kroppsmask, kroppsmaskering och kroppsmålning. Föreställningen är riktad till vuxna och unga över 12 år. Premiären äger rum i februari 2019 i Helsingfors.

Hegy (Henna) Tuusvuori – Tarinateatteri VOX ry.
Förverkligandet av en teaterföreställningsserie som behandlar information. Föreställnigsseriens rubrik (arbetsnamn) är Tieto, mielipide ja kokemus: tarinateatteria ja yhteiskunnallista keskustelua. Serien inleds med en pilotföreställning 10.5.2018 på Hotell Helka och fortsätter därefter med fyra föreställningar under hösten. Varje föreställning innehåller en föreläsningsdel, berättelseteater och diskussion med publiken. Under våren kommer Greenpeace Nordics landschef Sini Harkki att i egenskap av sakkunnigdeltagare delta i diskussionen.

Marjaterttu Willman och arbetsgrupp
Skapande av Willman Dance Companys urpremiär av Keisarinnan uudet vaatteet. Keisarinnan uudet vaatteet verkets mål är att påverka barnens sätt att tänka i centrumet av vår media- och individcentrerade konsumtionskultur. Verket är riktat till barn och är ett rörelsebetonat dansteaterverk som framförs av fem dansare och som framskrider med hjälp av mångsidig rörelse från modern dans, balett och mimik.


BESLUT OM STIPENDIER 2016

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Karoliina Blackburn
Konst- och rekreationsdag Rakas, sinä lennät! Det är frågan om ett diktframförande av två skådespelare och en cirkusartist, vilket kombinerar luftakrobati med dikt. Dagen innehåller utöver föreställningen även en verkstad av hobbyverksamhet, sång och virkning. Projektet är meningen att genomföras åtminstone i ålderdoms- och vårdhem på Birkalands område.

Amanda Kauranne
Bearbetande av Oli ilo – karjalainen kabaree -föreställningen. Föreställning om Karelen-klichéer och Karelen-nostalgier. Självständighetens jubelår, flyktingkrisen och rasismens uppgång är skäl att betrakta finskhetens berättelse. Föreställningen bereds med elektroniska folkmusikens, samtida folkdansens, teaterns och videokollagens medel.

Alma Lehmuskallio
Regissörsarbete i samtidscirkusproduktionen Sivuhenkilöt, som får sin premiär på Baltic Circle-festivalen på Sveaborg 15.11.2016. Föreställningen handskas med att bli på sidan, mera specifikt vad det förorsakar, när man blir utan beröring. På scenen är tre cirkusartister och en skådespelare.

Jaakko Loukkola
Arbete som turnéplanerare för turnéteaterföreställningen för barn Eikka Ekoveikka tiellä taas, som förmedlar ekologiska värden och är producerad av tiede- ja taideosuuskunta Tenho under föreställningsnamnet Pop up -teatteri samt planering av evenemangstältet för barn i samband med föreställningen.

Elisa Makarevitch och arbetsgrupp
Scenkonstprojektet Oroliga timmen. Föreställningen har ett ungt kvinnligt, autobiografiskt perspektiv som bottnar i ett undersökande av och en diskussion om rötter. Livsberättelserna som väljs att ta upp berör kvinnor som på olika sätt varit normbrytande i den tid och kultur de levt i.

Johanna Nuutinen ja työryhmä
Dansteaterverket IRIS. Det är frågan om ett fysiskt dansteaterverk regisserad av Johanna Nuutinen om livets superhjältemod och om behovet att bli sedd. Helheten består av fem danskortfilmer som grundar sig på intervjuer med äldre personer samt en koreografi av två live-uppträdare.

Jaakko Ruuska
Konstnärligt arbete i Energiapolitiikka-projektet. Projektet är en treårig dokumentärteater och ett forskningsprojekt, som avbildar produktionen av decentraliserad och förnybar när- och minienergi i en fiktiv nära framtid.

Studenternas teaterförening r.f./Kristina Grönqvist
En nyskriven dramatik av en eller flera unga europeiska eller inhemska skribenter. Studentteatern vill delta i firandet av Vivica Bandler år 2017 genom att sätt upp en pjäs som inte har sett scenen i Finland tidigare.

Teatteri Tuike
Verkställandet av den stumma teaterföreställningen Veden alla. Föreställningen är en fantasiberättelse som kombinerar musik, dockteater och stark visualitet. Föreställningen har ett starkt ekologiskt budskap och i samband med föreställningen gör ens publikverkstad som med barn behandlar föreställningens tema, förorening av hav. I produktionen kommer man att samarbeta med WWF.

Teatteri Täsmä ry./Meri-Maija Näykki
Produktion av Aikaa osastoille (arbetsnamn)-projektet. Det är frågan om en för vårdanstalters avdelningar skräddarsydd turnerande monologiföreställning som behandlar tid och är i kontakt med åskådaren. Målsättningen är att skapa en föreställning som lätt kan anpassas till de begränsade utrymmena i vårdanstalter.

Teatteriseurue Inkerin Kansallisteatteri/Jonni Haasanen
SUPER-KALEVALA-föreställningen. Det är frågan om en konceptuell föreställning – fyra olika berättelser som härleder från Kalevala, finska folkets äldsta berättelser år 2016. Föreställningen innehåller drama, rörelse, rejält med sång, samtidteaterns medel, metall, extas, känslighet och lyriskhet.

Saara Turunen
Planering och författande av manus till dokumentärteaterföreställningen Thaitytöt. Syftet med föreställningen är att bryta de stereotypier som riktar sig mot thaikvinnor och invandrare samt även leka med dessa. Föreställningens premiär hålls i Teatteri Jurkka år 2017.

Tuulentaittaja-työryhmä / Anu Enqvist ja Sirpa Grip
Verkställande av en redskapsteaterföreställning riktad åt barn. Föreställningen är urpremiär av den uleåborgska författaren Lauri Hirvonens barnbok Tuulentaittaja. Tuulentaittaja är en föreställning om att man inte alltid behöver vara hurtig, var och en är någon gång rädd. Föreställningens andra tema är återvinning. Föreställningen kommer att turnera på ett brett område i Norra Finland.

Linda Wardal
Föreställningen Sida vid sida. På scenen möts fyra romska musiker och fyra samtidsdansare. Okunskap och diskrimineringen mot romer växer i Sverige. Föreställningens tema är att lyfta fram ämnet.


BESLUT OM STIPENDIER 2015

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.000 euro. Dessutom har stiftelsen beviljat 3.000 euro i understöd till Hangö teaterträff r.f.

Kimmo Alakunnas (ja Janna Haavisto)
Klowneriföreställningen Klovniduo Kukko ja Pelle taikoo ja toikkaroi, där två lustiga klownfigurer turvis kämpar om publikens och varandras uppmärksamhet. Verket tar ställning till miljöskyddsfrågor på ett informativt och lärorikt sätt.

Andrea Brandt / Universum
För att arrangera evenemanget Unga gäster på Universum, där unga konstnärer ges en chans att sätta upp föreställningar i och i samarbete med ett professionellt teaterhus. Evenemanget arrangeras under Konstens Natt 2015.

Iira Halttunen / Koukkuniemen Kalevala 2015 -hanke
För att förverkliga Koukkuniemen Kalevala 2015, ett gemenskapsprojekt i tillämpad teater. Projektet genomförs på ålderdomshemmet Koukkuniemi i Tammerfors. Genom olika workshoppar och intervjuer bidrar ålderdomshemmets invånare med minnen från sin barndom och ungdom i början av 1900-talet. Minnena dramatiseras till en pjästext.

Anna-Elisa Hannula / Työryhmä Hannula & Hautala
Den tvådelade Naisen Kuvat -produktionen. Produktionen som förverkligats av en sex personers arbetsgrupp består av en videoblogg och en teaterföreställning. Syftet med produktionen är att uppmärksamma den kvinnobild som råder i vårt samhälle, i social media och media och i vårt eget tankesätt.

Mira Laine
För att förverkliga On nälkä, on jano -pjäsen. Föreställningen baserar sig på Maaria Päivinens (en ung författare från Helsingfors) roman med samma namn. Temat i föreställningen, vilken genomförs som nutidsdockteater, är människohandel och utnyttjande.

Elina Lajunen
Konstnärligt arbete i Jyväskylä i föreställningen Elämänmeno, regisserad av Kaisa Korhonen. Elämänmeno baserar sig på Pirkko Saisios debutroman Elämänmeno.

Aija Lehikoinen
För att skriva en pro gradu -avhandling i biologi. Temat är den genetiska strukturen hos tereksnäppans (Xenus cinereus) populationer ur ett naturskyddsperspektiv

Anni Mikkelsson / Meriteatteri
För att framställa föreställningen Eikä merta enää ole – kotimatkan laulu, som är sista delen i Lähtö-trilogin och förevisas i Röölä hamn i Rimito sommaren 2015. Lähtö-trilogin är en dokumentärteater med utgångspunkt i Rööläs och Rimitos historia, lokalbefolkningens och Saukko-sjömännens livshistorier, lokala föremål och miljö.

Emilia Pöyhönen
Finslipning av pjäsen Prinsessa Hamlet. Det är fråga om ett helkvällsverk med fyra föreställningar som handlar om familjen och galenskap. Prinsessa Hamlet är inspirerat av Shakespeares Hamlet, men är ett fullständigt eget verk, inte en bearbetning. Verkets tema är personer med mentala problem och deras närstående.

Fabian Silén och Martin Bahne / Teaterförening Mestola rf
Teaterprojektet Inför Förbundna Ögon. Ett experiment att leka med åskådarens sinnen. Publiken kommer att sitta med förbundna ögon och regin och aktörerna kommer att stimulera åhörarna att aktivera alla sina sinnen, genom doft, ljud, röster etc.

Esa-Matti Smolander / Suomen taiteellinen metsäteatteri
För att täcka produktionskostnaderna för pjäsen Karamazovin veljekset. Suomen taiteellinen metsäteatteri förevisar en nytolkning av Bröderna Karamazov under sommaren 2015 på Teatteri Kiisu vid Outokumpus gamla gruva i Norra Karelen. Framställningen är till estetiken kroppslig nutidsteater, där starkt fysiskt skådespeleri kombineras med dans, historieberättande, musik, sång, ritualer och starka bilder.

Sara Soulié
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Chekhov Machine (baserad på Tjechovs Tre Systrar) som kommer at uppvisas på Hangö teaterträff. Föreställningen kombinerar experimentell teater, nutidsdans, performanskonst, bild- och mediekonst.

och

Hangö teaterträff r.f.
För att kunna förverkliga DUV-teaterns föreställning Välkommen glada släkting i samband med Hangö teaterträff -festivalen 4-7.6.2015.


BESLUT OM STIPENDIER 2014

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.200 euro

Malin Kivelä, Hannele Mikaela Taivassalo (med arbetsgupp)
För pjäsprojektet Imperfekt, en helaftonsföreställning om två kvinnor som levt så länge i ett instängt utrymme tillsammans att de nästan blivit ett.

Sari Kortesmäki (konstnärsnamn Sari Aalto)
För den teatraliska buktalaruppvisningen Vatsastapuhuja Sari ja kaverit, riktad till daghems- och skolgrupper.

Valto Kuuluvainen
För musikteaternumret Puistokabaree, som utspelar sig i Helsingfors parker, och vars huvudpersoner är de mänskor och djur som använder parkerna.

Anna Lipponen
För att arbeta som skådespelare i pjäsen Rechnitz, som är skriven av österrikiska Elfriede Jelinek. Pjäsen handlar om europeisk närhistoria och människans ondska, annihilationens och dödens landskap.

Meriteatteri (Anni Mikkelsson med arbetsgupp)
En teaterföreställning i Röölä hamn i Rimito sommaren 2014. Meriteatteri är en teatergrupp grundad år 2013. Gruppen skapar konstnärlig teater utifrån lokala utgångspunkter.

Sofia Molin
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Solaris (baserad på Stanislaw Lems science-fiction roman), en produktion som kombinerar fysisk teater, film, föremålsteater, dockteater, ny cirkus samt nutida teater.

Helmi-Leena Nummela
För den internationella samproduktionen Unknown, som handlar om mötet med det främmande och om att hitta nya kommunikationssätt. Föreställningen är ämnad att förverkligas i juni på Acker Stadt-Teatern i Berlin.

Jussi Nygren
För en dramatiserad animation av öronmanetens (Aurelia aurita) liv i Östersjön.

Valtteri Raekallio och arbetsgupp
För att skapa verket Novelleja unohdetuista huoneista – Fyysistä mielen teatteria hylätyssä teollisuuskiinteistössä Helsingissä 2014. Novelleja unohdetuista huoneista är ett verk för fyra dansare, en pianist och en poet, och med verket skapas i en tom industrifastighet dess forna användares möjliga historia.

Mervi Takatalo, Markus Riuttu
För läsdramaföreställningar i Tammela bibliotek. Målgruppen för föreställningarna är i första hand barn och deras mor-/farföräldrar.

Inka Tiitinen
För ett performativt och fysiskt dansteaternummer med arbetsnamnet Hiuksiini hukuttautunut mies. Verket är en koreografisk impression av kvinnlighetens olika lager.

Petri Tuhkanen
För förverkligandet av ljusdesign och scenografi i det finskspråkiga uruppförandet av Elfriede Jelineks pjäs Rechnitz. Rechnitz-pjäsen lyfter fram frågor om individens och folkets ovilja och oförmåga att behandla och erkänna dess traumatiska, av ondska präglade närhistoria.

Sinna Virtanen och arbetsgupp
För den musikaliska teaterföreställningen Onnelliset (arbetsnamn) – esitys runoudesta, nälästä, mielipahasta ja rakkaudesta, som handlar om vår nationalskald Aleksis Kivis person, produktion och liv i all sin motstridighet.


BESLUT OM STIPENDIER 2012

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 7.500 euro

Janna Haavisto ja Rupesh Tillu
För Roomeo ja Juulia, en ny tolkning av Shakespeares klassiker.

Tuomas Mikkola & arbetsgupp
För förverkligandet av ett dansverk till Elonkierto i Jockis sommaren 2013 tillsammans med Jockis kommun och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

Hanna Ryti
För konstnärligt arbete som regissör för fysisk teater och cirkuskonst. Stipendiet beviljat för genomförandet av teaterpjäsen Peter Pan.

Teaterföreningen Blaue Frau r.f.
För att kunna förverkliga och framföra föreställningen I stopped my body, regisserad av Hanna Brotherus.


BESLUT OM STIPENDIER 2008

stiftelsen delade ut stipendier totalt för 17.500 euro

Pentti Arjovirta
För forskning om sparvugglor.

Martin Bahne
För regi och bearbetning av skådespelet Eugen Schauman.

Riikka Pelkonen
För arrangemang av föreställningen Yhteinen päämäärä (Gemensam målsättning).

Mia Pätsi och Noo-Ensemble
För förverkligandet av den multikonstnärliga uppsättningen Sudenmorsian (Vargbruden).

Milja Sarkola
För förverkligandet av projektet Raja (Gräns).

Laura Rämä med arbetsgrupp
För förverkligandet av produktionen om clownduon Kerstin von Tjäreborg och Diana A. La Pesu – På resa.

Åsa Nybo
För det till skolor riktade miljöprojektet EKO-trippen med teaterföreställning, produktion av utställning och www-sidor samt publikarbete.

Elisa Salo
För att skriva det nya inhemska skådespelet Ilmakuoppia (Luftgropar).

Nom Kollektiv
För förverkligandet av dansföreställningen Valon pimeä puoli (Ljusets mörka sida).

Arbetsgruppen Johannes Vartola ja Outi Yli-Viikari
För planering och förverkligandet av dansverk som behandlar miljövård.


BESLUT OM STIPENDIER 2007

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 5.000 euro..

Mats Långbacka/Långfilm Productions
För manus och förverkligandet av tv-serien som kartlägger europeisk teaterhistoria Thalias irrfärder – Thalian harharetket.


BESLUT OM STIPENDIER 2006

stiftelsen delade ut stipendier för totalt 25.650 euro.

Produktionen Drömfakulteten
För bearbetning av produktionen för tio skådespelare av Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. En samproduktion mellan Teater 90º och Sirius Teatern som baserar sig på Sara Strindsbergs verk Drömfakulteten.

Bröder, systrar
För förverkligandet av dans- och musikverk som riktar sig till bl.a. ålderdomshem.

Arbetsgruppen Vapaa vyöhyke
För förberedelser för skådespelet Kvetch av Steven Berkoff.

Arbetsgruppen Minna Nyberg, Daniela Fogelholm och Laura Hänninen
För inspelning av teatervisor av bl.a. Tove Jansson, Frej Lindqvist och Lars Huldén komponerade av Erna Tauro. Skivan Lys min lampa släpptes i november 2007.

Sydvästra Tavastlands Naturskyddsförening r.f.
Evaluering av naturobjekt.

Ruostejärven suojeluyhdistys ry
För undersökning av Ruostejärvis bottensediment och dess sanering.

Catharina Gripenberg
För litterärt arbete.

Marko Järvikallas
För att skriva skådespelet Kaikki kuolleet poikani (Alla mina döda söner).

Pipsa Lonka
För att förverkliga produktionen Pirun itsenäisiä asioita (Jävligt självständiga saker).

Milja Sarkola
För att förverkliga föreställningen Post till Eva Dahlgren vilken förenar dans och teater.

Maria Salomaa

Tuomas Laitinen
För att förverkliga föreställningsserien Hiljaisuuden politiikka (Tystnadens politik).

Linda Zilliacus
För arbete med produktionen Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. Samproduktion mellan Teater 90º och Sirius Teatern baserad på Sara Stridsbergs verk Drömfakulteten.