APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2018

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 18.000 euroa.

Nina-Maria Häggblom
Uusien näyttämötaiteen esittämiskeinojen tutkiminen, myös uusien taideteosten luomiseksi sosiaalisen median avulla. Tämän taiteellisen kokeen tarkoitus on valmistella sosiaalisessa mediassa esitettävän esityksen luomisprosessia. Työn lopputulos on tarkoitus esitellä sosiaalisessa mediassa ja yhdistys Lustin (Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater) demo-tapahtumassa lokakuussa 2018.

Ilona Jäntti, Aino Venna
Tilalähtöisen Orangerie-teoksen toteutus Helsingin kaupungin Talvipuutarhassa marraskuussa 2018. Teoksen keskiössä on Talvipuutarhan arkkitehtuuri. Musiikkia, nykytanssia ja ilma-akrobatiaa yhdistävä Orangerie toteutetaan Talvipuutarhan Palmuhuoneessa ilta-aikaan, jolloin Talvipuutarha myös valaistaan esitystä varten. Orangerie on suunnattu kaikille helsinkiläisille sekä Helsingissä tapahtumahetkellä oleskeleville henkilöille ikään, varallisuuteen tai kielitaitoon katsomatta. Teos on katsojille maksuton ja tila on esteetön.

Rosanna Kemppi
Taiteellinen työskentely produktiossa Ihmisvihaaja2019 ja Nora. Ihmisvihaaja2019 on visuaalinen, konserttimuotoinen monologi. Siinä on tarkastelun alla ihmislajin jälkeensä jättämä roska ja luonnolle aiheuttamaa tuho. Ensi-ilta suunniteltu syksylle 2019. Nora on Ibsenin klassikkonäytelmästä Nukkekoti irtautuva esitys. Esityksessä tutkitaan vapauden kaipuuta, halua olla vastuussa ainoastaan itsestään ja toteuttaa omia ambitioitaan. Ensi-ilta on Teatteri Jurkassa 8.9.2018. Esityksiä on yhteensä 25 syksyn 2018 aikana.

Elina Kilkku
Kapitalismi (työnimi) –teatteriesityksen valmistelu ja pohjatyö. Kapitalismi päättää trilogian, joista ensimmäinen esitys LÄSKI. Rasvainen monologi lihavuudesta purki lihavuuden tabut ja toinen esitys Häiriö antoi äänen mielenterveyden häiriöiden kanssa eläville. Merkittävä kantava teema esityksessä tulee olemaan ekologinen näkökulma: planeettamme ei kestä nykyistä talousjärjestelmää. Ensi-ilta vuoden 2019 lopussa tai vuoden 2020 alussa.

Emilia Kokko
Queer Monumentti -esitysteoksen suunnittelu ja toteutus. Teoksessa yhdistetään antikapitalistisen ja queerin politiikan ja poetiikan muovin materiaalisuuteen. Tarkastelee teoksessa muoviin ja queeriin liittyviä poeettisia ulottuvuuksia kuvataiteellisin keinoin. Tekee videoteoksia, valokuvateoksia sekä ääniteoksia osana esitysteosta. Esitysteoksen keskiössä on erilaiset kaupunkitilassa ilmenevät performatiivis-kuvataiteelliset hahmot ja veistokset.

Elle Kokkonen
Huonetarinoita (työnimi) -näytelmätekstin kirjoittaminen vuosien 2018 ja 2019 aikana. Huonetarinoita on osittain autobiografinen teksti ekologisen kriisin tuomasta masennuksesta, ahdistuksesta ja lamaannuksesta. Näkökulma on pohjoislappilainen ja queer. Tavoitteena tuoda Huonetarinoita näyttämölle Teatterikorkeakoulussa tai muualla vuoden 2019 aikana.

Panu Kunttu
Haitallisen vieraslajin, kurtturuusun, kartoitus Saaristomerellä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kurtturuusua erityisesti Jurmon ja Borstön välillä, Jurmon etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevat alueet sekä aikataulun antamissa rajoissa myös osia Kökarin ulkosaaristosta. Kaikki löytyneet esiintymät toimitetaan tiedoksi luonnonsuojelua edistäville julkishallinnollisille organisaatioille sekä havainnot tallennetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään vieraslajiportaaliin.

Maija Linturi ja työryhmä
Tanssia ja nukketeatteria yhdistävän näyttämöteoksen Heppatytöt toteuttaminen vuoden 2018 syksyllä. Heppatytöt käsittelee toisin näkemistä. Teoksen ytimessä on kaksi “lajia”, jotka yhteiskunnassamme nähdään toiseuden kautta: tytöt ja hevoset. Työryhmä tarkastelee näitä lajeja ja niiden suhdetta molempien autenttisuutta ja ainutlaatuisuutta kunnioittaen. Teos on suunnattu aikuisille ja nuorille (yli 15-vuotiaille). Teos saa ensi-iltansa 20.10. 2018 kulttuuritehdas Korjaamon kulmasalissa, Helsingissä.

Salla Loper
Kansainvälisen yhteistyöprojekti Fluidsin toteuttaminen. Fluids on puutteellisuutta, mestarillisuutta ja katsojan ruumiillista samaistumista käsittelevä esitys. Produktio tutkii mitä intimiteetille, kosketukselle ja empatialle tapahtuu tilanteessa, jossa epäonnistuminen on koko ajan läsnä. Näyttämöllä esiintyy neljä virolaista tanssijaa, sekä Salla Loper, joka keväällä 2018 valmistuu näyttelijäksi.

Tytti Marttila ja työryhmä
Itämerta käsittelevän varjoteatteriesityksen Meren varjo (työnimi) valmistaminen. Esityksen tavoitteena on viedä elämys merestä esimerkiksi luokkahuoneisiin, tarjota informaatiota meriluonnosta ja herätellä ympäristötietoisuutta. Esitys toteutetaan varjoteatterin keinoin ja siihen yhdistetään musiikkia, ääntä ja meriaiheisia tekstejä produktion tarpeisiin työstettyinä. Hiukan alle oppitunnin pituinen esitys sopii hyvin mm. kouluihin ja kirjastojen pimennettäviin esitystiloihin.

Bernt Nordman (Arbetsgruppen Ohrwurm)
Vi är Världen -musiikkiesityksen valmistaminen. Tuotoksena on noin 6o minuutin pituinen esitys, johon sisältyy sekä intiimi soolokonsertti että esitelmä ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Esitys yhdistelee rytmimusiikkia ja ympäristöviestintää. Ensimmäinen esitys on pääkaupunkiseudulla (esimerkiksi teatteri Universumissa) ja päämääränä on esittää teos myös muilla paikkakunnilla Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Mira Ravald
OMÍ-videotaideteoksen toteuttaminen kesällä 2018. OMÍ on oodi vedelle. Noin 10-minuuttinen videoteos on representaatio siitä, kuinka veden eri olemukset konkretisoituvat kehossa ja ovat yhteydessä ympäröivään luontoon ja maailmaan. Teos yhdistää vivahteita vastakkaisten maailmankolkkien kulttuuriperinnöistä tuoden ne yhteen 12 millimetrin levyiselle alustalle fyysisen teatterin ja nuorallatanssin keinoin.

Riina Tikkanen
Taiteellinen työskentely koskien Dark Matters -sooloesitystä. Dark Matters on esitys pimeistä aineista, supernovista ja yksinäisyydestä. Esitys tutkii asetelmia “minä vs. muut” ja “me” nykynukketeatterin, videoprojisointien ja fyysisen teatterin keinoin. Tikkanen käyttää esityksessään kehonaamioita, kehonaamiointia ja kehomaalausta. Esitys on suunnattu aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille, ja sen ensi-ilta on helmikuussa 2019 Helsingissä.

Hegy (Henna) Tuusvuori – Tarinateatteri VOX ry.
Tietoa käsittelevän tarinateatteriesityssarjan toteuttaminen. Esityssarjan otsikko (työnimi) on Tieto, mielipide ja kokemus: tarinateatteria ja yhteiskunnallista keskustelua. Sarja alkaa pilottiesityksellä 10.5.2018 Hotelli Helkassa ja jatkuu syksyllä neljällä esityksellä. Jokaiseen esitykseen sisältyy luento-osuus, tarinateatteria ja yleisökeskustelu. Kevään aikana asiantuntijaosanottajana ja keskustelemassa mukana on Greenpeace Nordicin maajohtaja Sini Harkki.

Marjaterttu Willman ja työryhmä
Willman Dance Companyn Keisarinnan uudet vaatteet -kantaesityksen valmistaminen. Keisarinnan uudet vaatteet -teoksen tavoitteena on vaikuttaa lapsien tapaan ajatella keskellä media- ja yksilökeskeistä kulutuskulttuuriamme. Teos on liikepainotteinen lasten tanssiteatteriteos viidelle tanssijalle ja se etenee monipuolisen nykytanssi- ja balettiliikkeen sekä mimiikan voimin.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2016

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 18.000 euroa.

Karoliina Blackburn
Taide- ja virkistyspäivä Rakas, sinä lennät!. Kyseessä on kahden näyttelijän ja yhden sirkustaiteilijan runoesitys, joka yhdistää runoon ilma-akrobatian. Päivä pitää sisällään esityksen lisäksi myös askartelu-, laulu- ja virkkauspajan. Hanke olisi tarkoitus toteuttaa ainakin Pirkanmaan alueen vanhain- ja hoitokodeissa.

Amanda Kauranne
Oli ilo – karjalainen kabaree -esityksen työstäminen. Esitys Karjala-kliseistä ja Karjala-nostalgiasta. Itsenäisyyden juhlavuosi, pakolaiskriisi ja rasismin nousu ovat syitä tarkastella suomalaisuuden tarinaa. Esitystä työstetään elektronisen kansanmusiikin, nykykansantanssin, teatterin ja videokollaasien keinoin.

Alma Lehmuskallio
Ohjaajantyö nykysirkusproduktiossa Sivuhenkilöt, joka saa ensi-iltansa Baltic Circle -festivaalilla Suomenlinnassa 15.11.2016. Esitys käsittelee sivuun jäämistä, tarkemmin sitä, mitä se aiheuttaa, kun jää vaille kosketusta. Näyttämöllä on kolme sirkustaiteilijaa ja yksi näyttelijä.

Jaakko Loukkola
Työskentely kiertuesuunnittelijana tiede- ja taideosuuskunta Tenhon, esiintymisnimeltään Pop up -teatterin, tuottamassa ekologisia arvoja välittävässä lasten kiertueteatteriesityksessä Eikka Ekoveikka tiellä taas sekä esitykseen liittyvän lasten tapahtumateltan suunnittelu.

Elisa Makarevitch ja työryhmä
Näyttämötaideprojekti Levottomat tunnit. Esityksen keskiössä ovat naiset, jotka ovat tavalla tai toisella rikkoneet oman aikansa ja kulttuurinsa normeja. Juurien etsimiseen pohjautuvassa teoksessa on nuoren naisen omaelämäkerrallinen perspektiivi.

Johanna Nuutinen ja työryhmä
Tanssiteatteriteos IRIS. Kyseessä on Johanna Nuutisen ohjaama fyysinen tanssiteatteriteos elämän supersankariudesta ja nähdyksi tulemisen tarpeesta. Teoskokonaisuus rakentuu viidestä ikäihmisten haastatteluiden pohjalta luotavasta tanssilyhytelokuvasta sekä kahden live-esiintyjän koreografiasta.

Jaakko Ruuska
Taiteellinen työ Energiapolitiikka-hankkeessa. Kyseessä on 3-vuotinen dokumenttiteatteri- ja tutkimushanke, joka mallintaa hajautetun ja uusiutuvan lähi- ja pienenergian tuottamista fiktiivisessä lähitulevaisuudessa.

Studenternas teaterförening r.f./Kristina Grönqvist
Yhden tai useamman nuoren eurooppalaisen tai kotimaisen kirjoittajan näytelmä. Studentteatern osallistuu Vivica Bandlerin juhlavuoteen 2017 luomalla esityksen, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa.

Teatteri Tuike
Sanattoman Veden alla –teatteriesityksen toteuttaminen. Esitys on fantasiasatu, joka yhdistää musiikkia, nukketeatteria ja vahvaa visuaalisuutta. Esityksessä on vahva ekologinen sanoma ja esityksen yhteyteen tehdään yleisötyöpaja, jossa käsitellään lasten kanssa esityksen teemaa, merien saastumista. Produktiossa tullaan tekemään yhteistyötä WWF:n kanssa.

Teatteri Täsmä ry./Meri-Maija Näykki
Aikaa osastoille (työnimi) -projektin tuotanto. Kyseessä on hoivalaitosten osastoille räätälöity kiertävä monologiesitys, joka käsittelee aikaa ja on kontaktissa katsojien kanssa. Tavoitteena on luoda esitys, joka sopeutuu helposti hoivalaitosten rajallisiin tiloihin.

Teatteriseurue Inkerin Kansallisteatteri/Jonni Haasanen
SUPER-KALEVALA-esitys. Kyseessä on konseptuaalinen esitys – neljä eri tarinaa ammentaen Kalevalasta, Suomen kansan vanhimpia tarinoita vuonna 2016. Esitys sisältää draamaa, liikettä, reilusti laulua, nykyteatterin keinoja, metallia, vimmaa, herkkyyttä ja lyyrisyyttä.

Saara Turunen
Dokumenttiteatteriesityksen Thaitytöt suunnittelu ja käsikirjoittaminen. Esityksen tavoitteena on rikkoa thainaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvia stereotypioita ja toisaalta myös leikitellä niillä. Esityksen ensi-ilta tulee olemaan Teatteri Jurkassa vuonna 2017.

Tuulentaittaja-työryhmä/Anu Enqvist ja Sirpa Grip
Lapsille suunnatun välineteatteriesityksen toteuttaminen. Esitys on kantaesitys oululaisen kirjailija Lauri Hirvosen lastenkirjasta Tuulentaittaja. Tuulentaittaja on esitys siitä, ettei aina tarvitse olla reipas, jokainen pelkää joskus. Esityksen toisena teemana on kierrätys. Esitys tulee kiertämään laajalla alueella Pohjois-Suomessa.

Linda Wardal
Sida vid sida -esityksen toteuttaminen. Näyttämöllä kohtaavat neljä romanimuusikkoa ja neljä nykytanssijaa. Romanien syrjiminen on lisääntynyt Ruotsissa, ja esitys nostaa esiin aiheeseen liittyviä näkökulmia.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2015

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 15.000 euroa. Lisäksi säätiö myönsi 3.000 euron suuruisen avustuksen Hangö teaterträff rf:lle.

Kimmo Alakunnas (ja Janna Haavisto)
Klovneriaesitykseen Klovniduo Kukko ja Pelle taikoo ja toikkaroi, jossa kaksi hulvatonta klovnihahmoa kamppailevat vuoroin yleisön, vuoroin toistensa huomiosta. Teoksessa otetaan kantaa ympäristönsuojelukysymyksiin informoivalla ja opettavaisella otteella.

Andrea Brandt / Universum
Unga gäster -tapahtuman järjestämiseen Universum-teatterissa. Taiteiden yönä 2015 järjestettävässä tapahtumassa annetaan nuorille taiteilijoille mahdollisuus työskennellä ja rakentaa esityksiä ammattiteatterin kanssa.

Iira Halttunen / Koukkuniemen Kalevala 2015 -hanke
Koukkuniemen Kalevala 2015 – soveltavan teatterin yhteisöhankkeen toteuttamiseen. Hanke toteutetaan Koukkuniemen vanhainkodissa Tampereella, jonka asukkailta kerätään erilaisin työpajoin ja haastatteluin muistoja heidän lapsuudestaan ja nuoruudestaan 1900-luvun alusta. Muistoista dramatisoidaan esitysteksti.

Anna-Elisa Hannula / Työryhmä Hannula & Hautala
Kaksiosaiseen Naisen Kuvat -produktioon. Kuuden hengen työryhmällä toteutettu produktio koostuu videoblogista ja teatteriesityksestä. Produktion tarkoitus on tehdä näkyväksi yhteiskunnassamme, sosiaalisessa mediassa ja mediassa sekä omassa ajattelussamme vallitsevia naisen kuvia.

Mira Laine
On nälkä, on jano -näytelmän toteuttamiseen. Esitys perustuu nuoren helsinkiläiskirjailijan Maaria Päivisen samannimiseen romaaniin. Nykynukketeatterin keinoin toteutettavan esityksen aiheina ovat ihmiskauppa ja hyväksikäyttö.

Elina Lajunen
Taiteelliseen työskentelyyn Kaisa Korhosen ohjaamassa Elämänmeno-esityksessä Jyväskylässä. Esitys perustuu Pirkko Saision esikoisromaaniin Elämänmeno.

Aija Lehikoinen
Biologian alan pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. Työn aiheena on rantakurvin (Xenus cinereus) populaatioiden geneettinen rakenne luonnonsuojelullisesta näkökulmasta.

Anni Mikkelsson / Meriteatteri
Naantalin Rymättylän Röölän satamassa kesällä 2015 esitettävään Lähtö-trilogian päätösosan Eikä merta enää ole – kotimatkan laulu -esityksen valmistamiseen. Lähtö-trilogia on dokumenttiteatteria, jonka lähtökohtana ovat Röölän ja Rymättylän historia, paikallisten ihmisten ja Saukkolaivaston merimiesten elämäntarinat, paikalliset esineet ja miljöö.

Emilia Pöyhönen
Prinsessa Hamlet -näytelmän viimeistelytyöhön. Kyseessä on nelinäytöksinen kokoillan näytelmäteos perheestä ja hulluudesta. Prinsessa Hamlet on Shakespearen Hamletin inspiroima teos, mutta täysin itsenäinen teos, ei siis sovitus. Teoksen teemoina ovat mielenterveysongelmaiset sekä heidän läheisensä.

Fabian Silén och Martin Bahne / Teaterförening Mestola rf
Kokeelliseen teatteriprojektiin Inför Förbundna Ögon, jossa leikitellään katsojien aisteilla. Yleisö seuraa esitystä silmät sidottuina, ja ohjaus sekä näyttelijät stimuloivat kuulijoiden aisteja muun muassa valon, äänten ja tuoksujen avulla.

Esa-Matti Smolander / Suomen taiteellinen metsäteatteri
Karamazovin veljekset -esityksen tuotantokulujen kattamiseen. Suomen taiteellinen metsäteatteri esittää uustulkinnan Karamazovin veljeksistä kesällä 2015 Pohjois-Karjalan Outokummun Vanhalla Kaivoksella, Teatteri Kiisussa. Esitys on estetiikaltaan ruumiillista nykyteatteria, jossa yhdistyvät vahva fyysinen näyttelijäntyö, tanssi, tarinankerronta, musiikki, laulu, rituaalit ja voimakkaat kuvat.

Sara Soulié
Näyttelijänä työskentelemiseen Chekhov Machine -esityksessä (pohjautuu Tšehovin teokseen Kolme sisarta), joka nähdään Hangon Teatteritreffit -festivaalilla. Esitys yhdistää kokeellista teatteria, nykytanssia, performanssitaidetta sekä kuva- ja mediataidetta.

sekä

Hangö teaterträff r.f.
Välkommen glada släkting -esityksen toteuttamiseen yhdessä DUV-teatterin kanssa. Esitys nähdään Hangon Teatteritreffit -festivaalilla 4.–7.6.2015.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2014

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 15.200 euroa.

Malin Kivelä, Hannele Mikaela Taivassalo (ja työryhmä)
Näytelmäprojektiin Imperfekt, joka kertoo kahdesta niin pitkään yhdessä asuneesta naisesta, että heistä on tullut lähes yksi persoona.

Sari Kortesmäki (taiteilijanimi Sari Aalto)
Päiväkoti­ ja koululaisryhmille suunnattuun teatterilliseen vatsastapuhumisesitykseen Vatsastapuhuja Sari ja kaverit.

Valto Kuuluvainen
Puistokabaree­-musiikkiteatteriesitykseen, joka sijoittuu Helsingin puistoihin. Päähenkilöitä ovat puistoja käyttävät ihmiset ja eläimet.

Anna Lipponen
Näyttelijänä työskentelemiseen itävaltalaisen Elfriede Jelinekin näytelmässä Rechnitz, joka käsittelee eurooppalaista lähihistoriaa ja ihmisen pahuutta, annihilaation ja kuoleman maisemaa.

Meriteatteri (Anni Mikkelsson ja työryhmä)
Rymättylän Röölän satamassa toteutettavaan teatteriesitykseen. Meriteatteri on vuonna 2013 perustettu teatteriseurue, joka tekee taiteellista teatteria paikallisista lähtökohdista.

Sofia Molin
Näyttelijänä työskentelemiseen Stanislaw Lemin tieteisromaaniin pohjautuvassa Solaris-esityksessä, joka yhdistää fyysistä teatteria, elokuvaa, esine-,­ nukke­- ja nykyteatteria sekä sirkusta.

Helmi­-Leena Nummela
Kansainväliseen, Berliinissä toteutettavaan yhteistyöproduktioon Unknown, joka käsittelee tuntemattoman kohtaamista ja uusien kommunikointitapojen löytämistä.

Jussi Nygren
Dramatisoituun animaatioon korvameduusan (Aurelia aurita) elämästä Itämeressä.

Valtteri Raekallio ja työryhmä
Neljälle tanssijalle, pianistille ja runoilijalle toteutettavaan Novelleja unohdetuista huoneista ­-tanssiteokseen, joka esitetään hylätyssä teollisuuskiinteistössä.

Mervi Takatalo, Markus Riuttu
Tammelan kirjastossa järjestettäviin lukudraamaesityksiin, joiden kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja heidän isovanhempansa.

Inka Tiitinen
Performatiiviseen ja fyysiseen tanssiteatteriesitykseen, joka on liikkeellinen painokuva naiseuden kerrostumista.

Petri Tuhkanen
Elfriede Jelinekin Rechnitz-­näytelmän suomenkielisen kantaesityksen valosuunnittelun ja lavastuksen toteuttamiseen.

Sinna Virtanen ja työryhmä
Musiikilliseen teatteriesitykseen, joka käsittelee kansalliskirjailija Aleksis Kiven hahmoa, tuotantoa ja elämää sen kaikessa ristiriitaisuudessaan.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2012

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 7.500 euroa.

Janna Haavisto ja Rupesh Tillu
Shakespearen klassikon uuteen tulkintaan Roomeo ja Juulia.

Tuomas Mikkola ja työryhmä
Jokioisten Elonkierrossa esitettävään tanssiteokseen, joka toteutetaan yhdessä Jokioisten kunnan Maa­- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa.

Hanna Ryti
Taiteelliseen työskentelyyn ohjaajana sekä Pim ja Pam ­-nykyteatteriesityksen toteuttamiseen.

Teaterföreningen Blaue Frau r.f.
Taiteelliseen työskentelyyn Hanna Brotheruksen ohjaamassa I stopped my body -­esityksessä.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2008

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 17.500 euroa.

Pentti Arjovirta
Varpuspöllötutkimukseen.

Martin Bahne
Eugen Schauman -näytelmän ohjaamiseen ja työskentelemiseen.

Riikka Pelkonen
Yhteinen päämäärä -esitystapahtuman ja draamatyöpajan järjestämiseen.

Mia Pätsi ja Noo-Ensemble
Monitaiteellisen Sudenmorsian-esityksen toteuttamiseen.

Milja Sarkola
Raja-projektin toteuttamiseen.

Laura Rämä ja työryhmä
Klovni-duo-produktion Kerstin von Tjäreborg ja Diana A. La Pesu – Matkalla toteuttamiseen.

Åsa Nybo
Kouluille suunnatun EKO-trippen-ympäristöprojektin, teatteriesityksen, näyttelyn ja www-sivuston toteuttamiseen sekä yleisötyöhön.

Elisa Salo
Uuden kotimaisen Ilmakuoppia-näytelmän kirjoittamiseen.

Nom Kollektiv
Valon pimeä puoli -tanssiesityksen toteuttamiseen.

Työryhmä Johannes Vartola ja Outi Yli-Viikari
Luonnonsuojelua käsittelevän tanssiteoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2007

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 5.000 euroa.

Mats Långbacka/Långfilm Productions
Eurooppalaisen teatterin historiaa kartoittavan Thalias irrfärder — Thalian harharetket -tv-sarjan käsikirjoittamiseen ja toteuttamiseen.


APURAHAPÄÄTÖKSET VUONNA 2006

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 25.650 euroa.

Produktio Drömfakulteten
Kymmenelle näyttelijälle Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika -produktiossa työskentelemiseen. Teater 90º ja Sirius Teatern -teattereiden yhteistuotanto pohjautuu Sara Stridsbergin teokseen Drömfakulteten.

Bröder, systrar
Muun muassa vanhainkoteihin tarkoitetun tanssi- ja musiikkiteoksen toteuttamiseen.

Työryhmä Vapaa vyöhyke
Steven Berkoffin Mulkoilijat-näytelmän valmistamiseen.

Työryhmä Minna Nyberg, Daniela Fogelholm ja Laura Hänninen
Erna Tauron säveltämien ja mm. Tove Janssonin, Frej Lindqvistin ja Lars Huldénin sanoittamien teatterilaulujen levyttämiseen. Lys min lampa -levy julkaistiin maaliskuussa 2007.

Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry
Luontokohteiden arviointiin.

Ruostejärven suojeluyhdistys ry
Ruostejärven pohjasedimenttitutkimukseen ja tervehdyttämiseen.

Catharina Gripenberg
Kirjalliseen työhön.

Marko Järvikallas
Kaikki kuolleet poikani -näytelmän kirjoittamiseen.

Pipsa Lonka
Pirun itsenäisiä asioita -produktion toteuttamiseen.

Milja Sarkola
Tanssia ja teatteria yhdistelevän Postia Eva Dahlgrenille -esityksen toteuttamiseen.

Maria Salomaa

Tuomas Laitinen
Hiljaisuuden politiikka -esityssarjan toteuttamiseen.

Linda Zilliacus
Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika -produktiossa työskentelemiseen. Teater 90º ja Sirius Teatern -teattereiden yhteistuotanto pohjautuu Sara Stridsbergin teokseen Drömfakulteten.