Yleisimmät kysymykset

MIKÄ ON TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER?

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on akateemikko, teatterinjohtaja Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, joka edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä sekä ympäristönsuojelua edistäviä hankkeita ja tutkimusta.


MILLAISIIN HANKKEISIIN TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER MYÖNTÄÄ APURAHOJA?

Säätiön tarkoituksena on vaalia teatterinjohtaja, ohjaaja Vivica Bandlerin henkistä perintöä nostamalla esiin lahjakkuuksia ja tukemalla heidän pyrkimyksiään. Apurahat jaetaan ensisijaisesti nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille luovaan taiteellisen työhön, taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille luonnon- ja ympäristönsuojelua tukeviin tutkimushankkeisiin.


MINKÄ SUURUISIA APURAHOJA ON MAHDOLLISTA HAKEA?

Yksittäisten apurahojen suuruus on noin 650–2.000 euroa.


MYÖNTÄÄKÖ SÄÄTIÖ APURAHOJA MATKATARKOITUKSIIN?

Säätiö ei myönnä yksinomaan matkustamiseen tarkoitettuja apurahoja, vaan ensisijaisena pyrkimyksenä on tukea taide- ja kirjallisuusproduktioiden ja esitystapahtumien toteuttamista sekä ympäristötutkimusta ja ympäristönsuojelua edistäviä hankkeita.


MILLOIN APURAHAHAKEMUS PITÄÄ VIIMEISTÄÄN JÄTTÄÄ?

Ajankohtaisista apurahoista, niiden hakuajoista sekä valintaan vaikuttavien hankkeiden valintakriteereistä kerrotaan Apurahat-valikossa. HUOM! Säätiö ei ota vastaan kirjattuja kirjeitä.


VOIKO APURAHAPÄÄTÖKSISTÄ TIEDUSTELLA PUHELIMITSE?

Säätiön asiamies on ainoa taho, joka voi antaa tietoa apurahoja koskevista päätöksistä. Mahdolliset tiedustelut pyydämme tekemään sähköpostilla (asiamies@vivicasvanner.fi). Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan aina kirjallisesti.


VOIKO HAKEMUKSEN TEHDÄ VAPAAMUOTOISENA?

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Mikäli hakijana on työryhmä, hakemuksessa tulee esitellä ryhmän kaikki jäsenet.


MILLAISIA LIITTEITÄ TARVITAAN, KUN HAETAAN APURAHAA?

Tavallisimmat liitteet ovat työsuunnitelma ja kustannusarvio hankkeesta, ansioluettelo sekä suosittelijoiden lausunnot.